--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 193

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. absolutely
A : ขาด, ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ปราศจาก
B : ในต่างประเทศ, ในต่างแดน, แพร่หลาย, กว้างขวาง
C : อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
D : เคียงข้าง; เคียงบ่าเคียงไหล่

2. advert
A : การงาน, เรื่องอื้อฉาว, เหตุการณ์, ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
B : โฆษณา, เรียกความสนใจ, หันความสนใจ
C : มีผลกระทบ
D : ความรัก, อารมณ์, ความเสน่หา

3. ascend
A : ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, รับตำแหน่ง
B : เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม, วิจิตรศิลป์, ผู้ที่ใช้เล่ห์, งดงาม
C : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ
D : สิ่งของ, บทความ, มาตรา, ข้อบังคับ, รายการ, กล่าวหา

4. backup
A : เลว,ร้าย, ความไม่ดี, ชั่วช้า, แย่, เป็นอันตราย
B : เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์
C : สนับสนุน, ตัวสำรอง, ตัวแทน, ผู้ช่วย
D : ทำให้งุนงง, ทำให้สับสน

5. besides
A : การทำพินัยกรรม, ยกให้, มรดก
B : เมตตา, กรุณา, ใจบุญ
C : นอกจากนี้, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ, ยิ่งไปกว่านี้
D : ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์

6. calculator
A : โทรศัพท์, สัญญาณ, เรียก
B : เงียบ, สงบ
C : เครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, คนคำนวณ
D : การกล่าวร้าย, การป้ายสี, คำสบประมาท, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

7. duration
A : จำลอง, สำเนา, ทำสิ่งที่เหมือนกัน
B : ระยะเวลา, ตลอดเวลา
C : โง่, ทึ่ม, ทื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา, น่าเบื่อ
D : สิทธิที่ควรได้, ครบกำหนด, เงินที่พึงชำระ, โดยตรง

8. floor
A : คนขายดอกไม้, ร้านขายดอกไม้, พืชไม้ดอกและพืชไม้ประดับ
B : เจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง, งอกงาม, โบก, โอ้อวด, บรรเลงดนตรี
C : ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, แกว่งไปมา
D : พื้น, ชั้นของตึก, ระดับต่ำสุด, ทำให้สับสน

9. idle
A : พิสูจน์, ระบุชื่อ
B : ปรากฎชื่อเสียง, พิสูจน์ได้
C : เหมือนกัน, ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน
D : เกียจคร้าน, ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ใช้งาน

10. intuition
A : บุกรุก, รุกราน, ย่ำยี, แผ่ไปทั่ว
B : หาค่ามิได้, ล้ำค่า, สุดที่จะประเมินค่าได้, ราคาสูง
C : ประดิษฐ์, สร้างสรรค์
D : การรู้โดยสัญชาตญาณ, การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ

11. majestic
A : การทะนุบำรุง, การรักษาไว้
B : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง
C : สง่าผ่าเผย, สูงส่ง, มีอำนาจ, น่าเคารพนับถือ
D : ส่วนใหญ่, หลัก, สำคัญที่สุด

12. mitigate
A : ผสม, รวม, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่งเหยิง
B : ที่เคลื่อนที่ง่าย, เปลี่ยนแปลงได้
C : ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง, แบ่งเบา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น
D : แบบจำลอง, นางแบบ, ต้นแบบ

13. objection
A : เชื่อฟัง, ว่าง่าย
B : นักโภชนาการ
C : การคัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
D : ตัวเลข, เกี่ยวกับตัวเลข

14. originally
A :จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวม, จัดระบบ
B : ปรกติ, ธรรมดา, เรียบๆ, ไม่เด่น
C : โดยดั้งเดิม, ครั้งแรก, เป็นลักษณะเฉพาะ
D : คำสั่ง, ตั๋วแลกเงิน, หนังสือมอบอำนาจ, ระดับ, สั่งซื้อ

15. pervert
A : น้ำมันเบนซิน, น้ำมันปิโตรเลียม
B : ออกนอกลู่นอกทาง, นำไปในทางผิด, ใช้ในทางผิด, บิดเบือน
C : เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ใจแคบ
D : เภสัชกร, คนปรุงยา

16. quota
A : ทั้งหมด, อย่างแท้จริง, ค่อนข้างจะ
B : ส่วนแบ่ง, ส่วนที่กำหนดให้, จำนวนที่แบ่งสรร
C : ความเงียบ, ความสงบ
D : ความเร็ว

17. shift
A : สั้น, เตี้ย, ไม่นาน, ขาดแคลน, ย่อๆ, อย่างกะทันหัน, การลัดวงจร
B : เลื่อน, เคลื่อนย้าย, สับเปลี่ยน, ช่วงเวลาการทำงาน
C : อาการตกใจสุดขีด, อาการสะเทือนใจ, ทำให้สะดุ้งตกใจ, กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
D : ร้านค้า, ร้านขายปลีก, โรงงานเล็ก, ซื้อของ, จับจ่าย

18. technician
A : รถแท็กซี่, รถรับจ้าง, เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
B : ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี, บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
C : ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ, ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน, นายช่าง
D : ตึง, พันแน่น, ตึงเครียด, เข้มงวด, เป็นระเบียบเรียบร้อย

19. trifling
A : ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ ,เล็กน้อย, ไร้ค่า
B : เดินทาง, สะดุดล้ม, ขัดขวาง, ความผิดพลาด
C : รถบรรทุก, รถสิบล้อ, รถเข็น, การเข้าไปเกี่ยวข้อง
D : จริงๆ, โดยแท้จริง, อย่างซื่อสัตย์, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ

20. way
A : แกว่งไปมา, โอนเอนไปมา, วอกแวก, ไม่มั่นคง
B : เกี่ยวกับน้ำ, เต็มไปด้วยน้ำ, เปียก, มีน้ำตาคลอ
C : ทาง, ระยะทาง, วิธีหรือแนวทาง, รูปแบบ, วิถีชีวิต
D : นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู, จ้องมอง, รอคอย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้312
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1877
mod_vvisit_counterเดือนนี้52388
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1688753

Who's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด