--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 229

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. accident
A : เครื่องประดับ, ส่วนเพิ่มเติม, อุปกรณ์เพิ่มเติม, ผู้สมรู้ร่วมคิด
B : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
C : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
D : พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น

2. disclose
A : ความไม่สะดวกสบาย, ความลำบาก
B : เปิดเผย, เปิดโปง
C : ซึ่งไม่ปะติดปะต่อ, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งแยกออกจากกัน
D : ลดราคา, ส่วนลด

3. fog
A : จุดรวมแสง, จุดศูนย์รวม, เพ่งความคิด, ปรับภาพให้เห็นชัดเจน
B : เกี่ยวกับการบิน, ล่องลอย, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, ปลิวสะบัด
C : หมอก, ทำให้เป็นฝ้ามัว, ความคลุมเครือ, ทำให้งงงวย, ไม่ชัดเจน
D : หิมะหรือฝนที่ตกปรอยๆ, ความตื่นเต้นอย่างกะทันหัน, ความเกรียวกราว, ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น

4. impede
A : ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว
B : กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว, จูงใจ
C : ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ, คำสั่ง, ข้อบังคับ
D : เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก, ค่อยๆ

5. incredible
A : เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
B : ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิดพลาด, ซึ่งไม่สมควร
C : ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ
D : ความไม่สะดวก, ความยุ่งยาก, ความลำบาก

6. notebook
A : น่าสังเกต, น่าจดจำ, สำคัญ, ควรพิจารณา
B : สมุดบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
C : แจ้งความ, ประกาศ, บอกกล่าว
D : อย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่

7. outstanding
A : เด่น, ที่ดีเยี่ยม, ที่ค้างชำระ, เป็นที่สังเกตเห็นได้
B : ข้างนอก, ส่วนนอก, โฉมภายนอก, นอกจาก
C : ผลิตผล, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา
D : ภาพ, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ, อนาคตที่คาดหวังไว้

8. overt
A : โค่น, ล้มคว่ำ, ขว้างไกลเกินไป, ล้มล้างจากอำนาจ
B : ล่วงเวลา, งานนอกเวลา, เงินค่าล่วงเวลา
C : การอธิบายคร่าวๆ, การอธิบายโดยสรุป
D : เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, โจ่งแจ้ง

9. rental
A : มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ
B : ค่าเช่า, การเช่า, รายได้จากการให้เช่า
C : การปฏิสังขรณ์, การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
D : สละ, ละทิ้ง, ปฎิเสธ, ไม่ยอมรับ, ตัดขาด

10. scarcity
A : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก
B : กระจัดกระจาย, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
C : ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
D : ฉาก, เหตุการณ์, ทิวทัศน์

11. separation
A : ความรู้สึกไว, การตอบสนองไว, ความเฉียบแหลม, การมีไหวพริบ
B : ความเป็นผู้มีอาวุโส, ระดับอาวุโส, การมีอายุมาก, ตำแหน่งผู้อาวุโส
C : ไร้ความรู้สึก, ไม่มีสติ, ไม่มีความหมาย, โง่เขลา
D : การแยกออก, การแบ่งแยก, การลาจาก, การแยกทางกัน, การหย่าร้าง

12. shirk
A : อาการตกใจสุดขีด, อาการสะเทือนใจ, ทำให้สะดุ้งตกใจ, กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
B : ร้านค้า, ร้านขายปลีก, โรงงานเล็ก, ซื้อของ, จับจ่าย
C : หลีกเลี่ยง, หนีงาน, หนีความรับผิดชอบ, ปัด
D : สั้น, เตี้ย, ไม่นาน, ขาดแคลน, ย่อๆ, อย่างกะทันหัน, การลัดวงจร

13. somewhat
A : ค่อนข้าง, บ้าง, บางส่วน, บางตอน
B : มืดมน, ซึมเศร้า
C : แก้ปัญหา, อธิบาย, หาคำตอบ, ละลาย, ล้าง
D : การอยู่โดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่ลำพัง, ความอ้างว้าง

14. tell
A : อารมณ์, นิสัย, ความโกรธ, ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, ทำให้เข้มแข็งขึ้น
B : ชั่วคราว, ไม่ถาวร
C : ผู้เช่า, ผู้อยู่อาศัย, ผู้ครอบครอง
D : บอก, แจ้ง, พูด, บรรยาย, แสดงผล, ทำนาย

15. traffic
A : โบราณ, ดั้งเดิม, เก่าแก่, เป็นประเพณี
B : การจราจร, ค้าขาย, การลักลอบค้า, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
C : เครื่องหมายการค้า
D : เมือง, นคร, เขตชุมชน, ชาวเมือง

16. unseemly
A : ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ทำงาน
B : ปล่อยออก, ไขกุญแจ, เปิดออก, เปิดเผย
C : นอกจาก, จนกว่า, ยกเว้น, เว้นแต่
D : ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ไม่เข้าแบบ

17. utilization
A : ระดับสูงสุด, สุดขีด
B : ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง
C : ใช้เป็นประโยชน์
D : พักผ่อน

18. well
A : น้ำหนัก, ความหนัก, มวล, เป็นภาระ, มีอคติ
B : รายสัปดาห์, ทุกสัปดาห์
C : ดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, อย่างชำนาญ, อย่างแน่นอน
D : ถักทอ, สาน,ถัก, ร้อย, เรียบเรียง, แกว่งไกว

19. wither
A : เหี่ยวเฉา, ทำให้พูดไม่ออก
B : ภายใน, ส่วนใน, ข้างใน
C : ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัดกลั้น, อดทน
D : พยาน, ผู้เห็น, ผู้รับรู้, หลักฐาน, เป็นผู้ลงนามร่วม

20. wry
A : ล้อเลียน, เยาะเย้ย, บิดเบี้ยว
B : ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม
C : เขียนทันที, ตัด, ทิ้ง
D : บิด, ขัน, ไข, ดึงและบิดอย่างแรง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1703
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1695
mod_vvisit_counterเดือนนี้44967
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1803682

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด