--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 27

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. baron
A : ศิลปะหรือสถาปัตยกรรมแบบบาโรก, ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร
B : เครื่องกั้น, การโจมตี, ปริมาณเหลือล้น, เขื่อนกั้นน้ำ, การโต้แย้ง
C : ท่านบารอน, คหบดีใหญ่, บุคคลที่มีอำนาจ
D : แห้งแร้ง, ปราศจากพืชผล, ไร้ค่า

2. creak
A : ทำเสียงดังเอี๊ยด
B : ความปรารถนา, ความอยาก, ความกระหาย
C : ขี้ขลาด, ตาขาว, ขลาดกลัว
D : หยาบ, เลอะเทอะ, หนา, ความโง่เง่า

3. electronic
A : งดงาม, เรียบร้อย, สง่างาม, ภูมิฐาน
B : องค์ประกอบ, ส่วนสำคัญ
C : เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวกับอิเล็กตรอน
D : เลื่อนตำแหน่ง, ยกระดับขึ้น, บำรุงน้ำใจ, ให้กำลังใจ, บำรุงศีลธรรม

4. enthusiasts
A : ความบันเทิง, การต้อนรับแขก, การแสดง, สันทนาการ
B : ผู้มีความกระตือรือร้น, ผู้คลั่งศาสนา, คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า
C : โครงการ, กิจการ, บริษัท, วิสาหกิจ, ความกล้าได้กล้าเสีย
D : นำมาซึ่ง, ทำให้พัวพัน, ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, ถ่ายทอด, มอบให้

5. eve
A : เวลาเย็น, วันก่อนวันเทศกาล, วันสุกดิบ, วันจ่าย
B : อย่างเท่าเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน
C : ในที่สุด
D : พยานหลักฐาน

6. exact
A : ถูกต้องแม่นยำ, แน่นอน, ละเอียดตรง, ต้องการ
B : กล่าวเกินจริง
C : ยั่วโทสะ, ทำให้ฉุนเฉียว, ทำให้โกรธ, ทำให้โมโห
D : การสอบ, การทดสอบ

7. expected
A : ตั้งครรภ์, คาดหวัง, คาดการณ์, ปรารถนาว่า, เข้าใจว่า
B : ขยายความโดยการพูดหรือเขียน, สาธก, ถก, ท่องเที่ยว
C : มาจากต่างประเทศ, ไม่ธรรมดา, ต้องตาต้องใจ
D : ทางออก, การจากไป

8. expound
A : เคลื่อนย้าย, บังคับซื้อ, เวรคืน, ยึด, ริบ, บังคับเอา
B : ตัดออก, ตัดทอน, ตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออกก่อนตีพิมพ์, ชำระล้าง
C : งดงาม, วิจิตร, สวยงาม, อ่อนช้อย, ประณีต, ยอดเยี่ยม
D : อธิบาย, ชี้แจง, แก้ตัว, ขยายความ, แจ้ง

9. grouser
A : ไก่ป่า, ตัดพ้อ, การบ่น, การบ่นว่า
B : แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์, เสาเข็ม, คนขี้บ่น
C : หนาทึบ, เทอะทะ, เป็นไพร่, หยาบ, รวมยอด, จำนวน ๑๒ โหล
D : งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ

10. introductory
A : เป็นการนำเข้า, เป็นการแนะนำ, เกี่ยวกับอรัมภบท, ที่เป็นการเกริ่นนำ
B : บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว, ล่วงล้ำ, รบกวน, แย่ง, ยื่น
C : ทำให้ชินกับ, ทำให้คุ้นเคย, ทำให้อดทน, มีผล, มีประโยชน์, เป็นผลดี
D : คนเจ็บ, คนป่วย, เจ็บป่วย, อ่อนแอ, ทุพพลภาพ, ใช้การไม่ได้, เป็นโมฆะ

11. jammed
A : รถเก่า, เครื่องบินที่จวนจะพัง, รถยนต์ที่จวนจะพัง
B : คุก, เรือนจำ, ห้องขัง, จำคุก, กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง
C : คั่ง, แน่น
D : เสื้อแจ๊คเก็ต, เสื้อชั้นนอก, ปกหนังสือ, กระดาษห่อหนังสือ, เปลือก, ปลอก

12. landmark
A : อ่อนเปลี้ย, เพลีย, เฉื่อยชา, เหนื่อย, เหี่ยวแห้ง, เซื่องซึม
B : โคมไฟ, โป๊ะไฟ, ตะเกียง, โป๊ะ, ห้องโคมไฟบนยอดประภาคาร
C : หลักปักปันเขตที่ดิน, หลักเขตที่ดิน, เครื่องหมายชี้บ่ง, จุดสังเกต
D : การพลาดพลั้ง, ถลำตัว, การละเลย, การผิดพลาด, การสิ้นสุด, การละเมิด, หมดอายุ, ระงับไป

13. legislative
A : เกี่ยวกับกฎหมาย, สภานิติบัญญัติ, เกี่ยวกับการออกกฎหมาย
B : กองทหาร, กลุ่มคนขนาดใหญ่, กองสิ่งของขนาดใหญ่, จำนวนมากมาย
C : อ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน, อ่านง่าย, ชัดเจน, สวย
D : ร่ม, ที่หลบลม, ที่กำบัง, การคุ้มครอง, ซึ่งอยู่ใต้ลม, ตะกอน

14. preface
A : อารัมภบท, คำนำ, ส่วนนำ, แนะนำ, เริ่ม
B : ความพึงพอใจ, สิทธิพิเศษ
C : สมัยก่อนประวัติศาสตร์, ดึกดำบรรพ์, โบราณกาล
D : ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี

15. registration
A : เกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ
B : การอยู่ในกฎระเบียบ, การบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ
C : การจดทะเบียน, การลงทะเบียน, สมุดจดทะเบียน
D : ทำให้ปีติยินดี, เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, งานเลี้ยงใหญ่, ทำให้สนุกสนาน

16. rove
A : เงินค่าลิขสิทธิ์
B : ท่องเที่ยวไป, พเนจร, เร่ร่อน, เตร็ดเตร่, กวาดสายตา, ฟั่นเส้นใยก่อนกรอ, (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reeve)
C : เศษหินเศษปูน, เศษอิฐ, เศษเหล็ก, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, เศษเล็กเศษน้อย
D : ทับทิม, พลอยสีแดง, สีแดงทับทิม, แกงเผ็ด, ตัวพิมเล็ก

17. seemingly
A : ผู้แสวงหา, ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ
B : ตามที่ปรากฏ, ตามที่เห็นภายนอก
C : เมล็ด, เมล็ดพืช, พันธุ์, ลูกหลาน, น้ำอสุจิ, ต้นกำเนิด, นักกีฬาเด่น, คัดสรร
D : เกี่ยวกับตะกอน, เป็นตะกอน, ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน

18. treaty
A : มากมาย, ใหญ่โต, ดีมาก
B : สั่น, ขลาดกลัว, สั่นสะท้าน, สั่นไหว, ตัวสั่น, ใจสั่น, ใจหายใจคว่ำ, ขยุกขยิก
C : ข้อตกลง, สนธิสัญญา
D : คู, ขุดคู, คูระบาย, คูดิน, ท้องร่อง, สนามเพลาะ, สลัก, ตัดเข้าไป, เกือบจะ, รุกราน

19. valiantly
A : อย่างกล้าหาญ
B : หุบเขา, หุบเขาลำธาร
C : คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน
D : คนพเนจร, คนร่อนเร่, คนจรจัด, ไร้ค่า, ขี้เกียจ, คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, ขี้ขโมย

20. wee
A : วันสุดสัปดาห์, ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์, ปลายสัปดาห์
B : ร้องไห้, หลั่งน้ำตา, เยิ้ม, หยด, รั่ว, ไหล, ซึมออก
C : เชื่อม, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, ประสาน, ทำให้ตกลงกัน, สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
D : เล็กมาก, นิดเดียว, กระจ้อยร่อย, ระยะเวลาอันสั้นมาก, จิ๋ว, เช้ามาก, ปัสสาวะ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1278
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3191
mod_vvisit_counterเดือนนี้49909
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด2226306

Who's Online

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด