--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 227

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. acceptance
A : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
B : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
C : ตอบรับ, ตอบสนอง, ยอมรับ, รับเอามา, เห็นพ้องกับ, การอดทน
C : ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

2. as soon as
A : เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม, วิจิตรศิลป์, ผู้ที่ใช้เล่ห์, งดงาม
B : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ
C : ทันทีที่, ทันใดที่
C : สิ่งของ, บทความ, มาตรา, ข้อบังคับ, รายการ, กล่าวหา

3. automobile
A : เป็นอิสระ, เกิดขึ้นเอง, ปกครองตนเอง
B : เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, สนับสนุน, สำรอง
C : รถยนต์, เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ
C : โดยเฉลี่ย, ธรรมดา

4. equity
A : ความเสมอภาค, ความเที่ยงธรรม, ความถูกต้อง, ความยุติธรรม
B : อุปกรณ์, เครื่องมือ
C : ตอน, ฉาก, บท, กรณี, ครั้ง, องค์
C : สิ่งแวดล้อม, สภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่หุ้มห่อ

5. exceed
A : กระตุ้น, ปลุกปั่น, ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้ระลึกถึง
B : กันออกไป, แยกออกไป
C : เกิน, มากกว่า
C : ขอโทษ, ข้อแก้ตัว, อ้างเหตุผล, การให้อภัย, การปลดเปลื้อง

6. executive
A : น่าเอาอย่าง, น่ายกย่อง, เป็นแบบอย่าง, เป็นเครื่องเตือน
B : ผู้บริหาร, นักบริหาร, เกี่ยวกับการบริหาร, เกี่ยวกับการดำเนินการ
C : การออกแรง, การออกกำลังกาย, ความพยายาม
C : จัดแสดง, แสดงนิทรรศการ, ออกแสดง, หลักฐาน

7. falter
A : ขาดความมั่นใจ, เดินสะดุด, ลังเล, พูดตะกุกตะกัก
B : ล้มลงบน, เป็นหน้าที่ของ, เกิดขึ้น, โจมตี
C : ปลอมแปลง, เสแสร้ง, แกล้งทำ, สร้างเรื่องขึ้น
C : ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความน่าเชื่อถือ

8. fusion
A : จู้จี้, ชอบจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ยุ่ง, ละเอียดลออ
B : อนาคต, ภายภาคหน้า, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การซื้อขายล่วงหน้า
C : เครื่องมือ, อุปกรณ์, สิ่งประดิษฐ์, กลไกขนาดเล็ก
C : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น

9. inscribe
A : อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
B : จารึก, สลัก, ลงชื่อ, เขียนคำอุทิศ, ลงรายการ
C : คนชอบเปลี่ยนแปลง, ผู้เปลี่ยนแปลง
C : ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ซึ่งไม่มีความผิด, คนโง่

10. journey
A : ความสุขใจ, ความปีติยินดี,ความสุขสบาย, ดีใจ
B : การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ท่องเที่ยว
C : ผู้พิพากษา, ผู้ตัดสิน
C : ปนเป, ทำยุ่งเหยิง, ทำวุ่น, ความสับสน

11. logical
A : มีเหตุผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, การตัดสินด้วยเหตุผล
B : การพำนัก, ที่พำนักชั่วคราว, การเข้าพัก
C : ช่างทำกุญแจ, ช่างซ่อมกุญแจ
C : ประจำท้องถิ่น, ส่วนท้องถิ่น

12. occupant
A : ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, มีอยู่, เข้ามาในจิตใจ
B : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
C : การรุก, การกระทำผิด, ทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว
C : ผู้ครอบครอง, ผู้ที่อาศัยอยู่

13. offer
A : เสนอให้พิจารณา, อาสา
B : สำนักงาน, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่ง, หน้าที่
C : ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป, ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก
C : บ่อยๆ, บ่อยครั้ง, เป็นประจำ

14. pathfinder
A : สิทธิบัตร, เอกสารสิทธิ์, ที่แพร่ขยาย, ซึ่งเปิดเผย
B : ผู้เบิกทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา
C : เสริม, ชุน, รอยปะ, ติดตั้ง, ช่วงเวลายากลำบาก
C : ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

15. preempt
A : ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญ
B : หลักฐาน, ข้อสนับสนุนสมมุติฐาน, อ้างหลักฐาน, เสนอสมมติฐาน
C : ครอบครอง, ได้มาก่อน, ยึดก่อน, ซึ่งจองไว้
C : เงินรางวัล, ค่าบริการเพิ่มเติม

16. present
A : สงวน, ทำให้คงอยู่, อนุรักษ์, ถนอมอาหาร, ป่าสงวน
B : ประธาน, อธิการบดี, ประธานาธิบดี, ประมุข
C : ของขวัญ, ปัจจุบัน
C : กด, ทับ, บีบ, รัด, รีดให้เรียบ, หนังสือพิมพ์, นักข่าว

17. prolific
A : โครงการ, แผนงาน, ออกแบบ,วางแผน
B : ห้าม, ข้อละเว้น
C : อุดมสมบูรณ์, มากมาย, ลูกดก
C : อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, อย่างค่อยๆ คืบหน้า, อย่างต่อเนื่อง

18. setback
A : สถานที่ติดตั้ง, สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ
B : การเสื่อมถอย, ความล้มเหลว, การถอยหลัง, การทรุดลง
C : หลาย, มากกว่าสอง
C : รุนแรง, เข้มงวด, ดุเดือด, เคร่งครัด

19. think
A : ผอมบาง, น้อย, เบา, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
B : ความหนา, ชั้นของวัตถุ, ความข้น, ความโง่
C : ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, ระลึก, ไตร่ตรอง, ตั้งใจ
C : เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, โดยเหตุนั้น

20. vendor
A : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง
B : ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย
C : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
C : การพูดแต่ความจริง, ความถูกต้อง, ความซื่อตรง, ความแม่นยำ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้247
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1877
mod_vvisit_counterเดือนนี้41816
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1800531

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด