--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 52

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. affluent
A : ทำให้เจ็บปวด, ทำให้รำคาญหรือทรมาน, ทำให้เดือดร้อน, ทำให้ลำบาก
B : ยืนยันได้, รับรองได้
C : รวมกัน, กิจการในเครือ, สาขา, รับเป็นสมาชิก
D : ร่ำรวย, มั่งคั่ง

2. assure
A : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ทึ่ง
B : นักดาราศาสตร์
C : ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน, รับรอง
D : ฉลาด, หลักแหลม, รู้เท่าทัน

3. belligerent
A : สาวสวย, หญิงงาม, สาวงาม, คนสวยที่สุดในที่นั้น
B : น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้
C : การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, สาร, ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต, บุคคล
D : คู่สงคราม, มุ่งร้าย, เป็นปฏิปักษ์, ก้าวร้าว, กระหายสงคราม

4. ignominious
A : น่าอับอาย, อัปยศอดสู, เสียชื่อเสียง, น่ารังเกียจ, ปราศจากศีลธรรม
B : ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้, ไร้การศึกษา, ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, เขลา
C : ละเลย, ไม่สนใจ
D : ผิดกฎหมาย

5. illusion
A : ภาพลวงตา, เข้าใจผิด
B : การส่องแสง, ประดับโคมไฟ, ให้แสงสว่าง, ระบายภาพสีประกอบ, การอธิบาย
C : ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุผล, ปราศจากเหตุผล
D : การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, ความเลวร้าย

6. learning
A : เฉื่อยชา, เชื่องช้า, เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, เนือย
B : ฆราวาส, บุคคลธรรมดา, ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, สามัญชน
C : การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การรับรู้
D : ชั้น, ชั้นดิน, ระดับ, ทำเป็นชั้น, กิ่งตอน, ผู้จัด, แม่ไก่ที่วางไข่

7. liable
A : ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ, ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, อาจจะ, ที่มีแนวโน้ม
B : บรรณารักษ์
C : เลีย, ตี, เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, ชนะ, มีชัย, ปริมาณเล็กน้อย, การกระทำอย่างรวดเร็ว
D : เปลือกตา, ฝาปิดภาชนะ, สิ่งปกปิด, หมวก

8. opponent
A : ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อวินิจฉัย
B : คู่ปรปักษ์, คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ปรับ, ขัดขวาง
C : ผู้ปฏิบัติการ, พร้อมใช้งาน, ที่เกิดผล, นักสืบ, คนงาน, เกี่ยวกับปฏิบัติการ, มีผล
D : อุปรากร, ละครดนตรี, ละครโอเปรา

9. option
A : เทพยากรณ์, คำพยากรณ์, พระคัมภีร์ไบเบิล, คำทำนาย, คนทรงเจ้า
B : สวนหรือแปลงผลไม้, สวนผลไม้, ทำสวน
C : ทางเลือก, การเลือก
D : วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค, วงมโหรี, วงดุริยางค์

10. panacea
A : จุลสาร
B : ซีด, ซีดเซียว, หม่นหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, ล้อมรอบ, ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว
C : น่ากิน, อร่อย, ถูกปาก, โอชะ, หวาน, เป็นที่พอใจ
D : ยารักษาสารพัดโรค, ยาครอบจักรวาล, ยาเอนกประสงค์

11. peace
A : สันติภาพ, ความสงบ
B : ลูกท้อ, ลูกพีช, สีเหลืองอมชมพู, บอกความลับ, เปิดโปง
C : นกยูง, นกยูงตัวผู้, คนหยิ่ง, คนอวดดี, คนหลงตัวเอง
D : จุดสูงสุด, ยอดเขา, ช่วงรุ่งเรืองที่สุด

12. persuade
A : ทัศนคติ, ทัศนียภาพ, ทิวทัศน์, มุมมอง, ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น
B : โน้มน้าว, ชักจูง
C : บุคลิกภาพ
D : ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อ, ทนทาน, เรื่อยไป

13. plateaux
A : ความซ้ำซาก, ความจำเจ, คำพูดซ้ำซาก, ไม่น่าทึ่ง
B : ที่ราบสูง
C : จานตื้นขนาดใหญ่, แผ่นเสียง, จานไม้โบราณ
D : เป็นไปได้, มีเหตุผล, น่าเชื่อถือ, นิ่มนวล, คล่อง, พอฟังขึ้น

14. promote
A : แหลม, โหนก, ส่วนนูน, เนินที่ยื่นไปในทะเล, คาบสมุทร
B : สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนตำแหน่ง, ช่วยเหลือให้ดีขึ้น
C : สำส่อน, สับสนปนเป, ยุ่งเหยิง, หลากหลาย, ไม่มีจุดหมาย
D : อย่างที่ยื่นออกมา, อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, อย่างมีชื่อเสียง

15. reeve
A : ซึ่งอ้างถึง
B : ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น, สกัด, ทำให้ดีขึ้น, ขัดเกลา
C : การสะท้อนกลับ, ภาพสะท้อน, การไตร่ตรอง, การตำหนิ, การงอกลับ
D : ร้อยเชือก, ร้อยด้าย, ผูกรอบ, แล่นวกเวียนผ่าน, ชอบผ่าน, ข้าราชการระดับสูง

16. sand
A : การอนุมัติ, การอนุญาตเป็นทางการ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, ลงโทษ
B : แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล
C : ทราย, หาดทราย, น้ำตาลทราย, ขัดด้วยกระดาษทราย, ชั่วขณะเดียว
D : ตัวอย่าง, ทดลอง

17. soarer
A : ไม่เมา, มีสติ, เยือกเย็น, สุขุม, เอาจริงเอาจัง
B : ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, นักสังคมนิยม
C : คนทะเยอทะยาน
D : พื้นผิวหน้าดิน, หญ้าบริเวณผิวดิน, พื้นหญ้า

18. solution
A : แสดงเดี่ยว, ร้องเดี่ยว, บรรเลงเดี่ยว, การบินเดี่ยว, เดี่ยว, ทำเพียงคนเดียว
B : วิธีแก้ปัญหา, คำอธิบาย, สารละลาย
C : การอยู่โดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่ลำพัง, ความอ้างว้าง
D : ผู้เรียกร้อง, อัยการ, ทนายความ, ผู้ขอร้อง, ผู้เชื้อเชิญ, ผู้ชักชวน

19. timber
A : เวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, ฤดูกาล
B : ขี้อาย, ขี้กลัว
C : ท่อนไม้, ต้นไม้, ป่าไม้, โครงเรือ, ค้ำด้วยไม้, ที่ทำจากไม้, คุณสมบัติของบุคคล
D : การสั่นกระดิ่ง, เกิดเสียงติ๊งๆ, เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง, เสียงก๋องแก๋ง, การปัสสาวะ

20. widener
A : ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เต็มที่, ทั้งอัน, ทั้งเพ, ทั่วไป
B : การส่งเสริมสุขภาพ, เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
C : ผู้ขยายออก
D : การขายส่ง

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

องค์การสหสากลวิทยาลัย United World Colleges (UWC) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ จำนวน 10 ทุน

 

ประเทศที่ให้ทุน

  • สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • อิตาลี
  • อาร์มีเนีย
  • สาธารณรัฐคอสตาริกา
  • เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นอร์เวย์
  • สิงคโปร์
  • สหราชอาณาจักร

การรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้576
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2268
mod_vvisit_counterเดือนนี้55505
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด3130163

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด