--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 15

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. cajole
A : ร้านขายอาหาร, โรงอาหารบริการตนเอง, ร้านอาหารบริการตนเอง
B : ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, เหมือนซากศพ, ไม่มีสีเลือด, ซีดเผือด
C : มีเสียงแหบหรือห้าว, ที่มีเสียงดังมาก, ที่เป็นเสียงรบกวน
D : โน้มน้าว, ชักชวน, คะยั้นคะยอ

2. crevice
A : รอยแยก, รอยร้าว, รอยแตก
B : จิ้งหรีด, กีฬาคริคเก็ต, การเล่นที่ยุติธรรม
C : อาชญากรรม, ความผิดร้ายแรง, คดีอาญา, การกระทำที่ผิดศีลธรรม
D : สีแดงเข้ม, สีแดงเลือดหมู, สารสีแดงเข้ม, สีย้อมแดงเข้ม

3. debate
A : การทำให้เสื่อม, การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า, การลดตำแหน่ง, ทำให้ต่ำ
B : การโต้แย้ง, โต้วาที, วินิจฉัย
C : คณบดี, เจ้าอาวาส, ผู้มีอาวุโส, เจ้าคณะ, สมภาร, หัวหน้า
D : เป็นลูกค้าของ

4. delighted
A : พรรณนา, วิเคราะห์, วาดรูป, ร่าง, อธิบาย, บรรยาย, จำแนกแยกแยะ, วิจารณ์
B : ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย, เหลวไหล, ไม่ชำระหนี้, หลีกเลี่ยงหน้าที่, ไม่รับผิดชอบ
C : ยินดีมาก, สุขใจ, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม
D : การส่ง

5. desire
A : กำหนด, ระบุ, ตั้งชื่อ, แต่งตั้งเป็น, อธิบาย, เลือก
B : สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร
C : ความปรารถนา, ความต้องการ
D : การตกลงมา, การเคลื่อนต่ำลงมา, การเอียงลาดลงมา, การสืบเชื้อสาย, การถ่อมตัว

6. detain
A : ค้นหา, ตรวจสอบ
B : ทรุดโทรม, ทำให้แย่ลง
C : เป็นอันตราย, เป็นภัย, ได้รับบาดเจ็บ
D : กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง

7. equally
A : อย่างเท่าเทียมกัน, อย่างทัดเทียมกัน, โดยเสมอภาคกัน, สมน้ำสมเนื้อ
B : บุคคลตัวอย่าง, สิ่งที่ดีเลิศ, ข้อสรุป, ตัวอย่างที่ชัดเจน, เรื่องย่อ
C : คำเรียกชื่อ, ชื่อรอง, ฉายา, คำคุณศัพท์, คำหยาบ
D : เจ้าสำราญ, ฟุ้งเฟ้อ, มีรสนิยมสูง, คนชอบสนุก

8. gill
A : ขิง, สีน้ำตาลแดงอมเหลือง, สีเหลือง, ความคึกคะนอง
B : เข็มขัด, รัดเข็มขัด, ล้อมรอบ, ผ้าคาดเอว, พัน, รัด
C : ยกเลิก, ละทิ้ง, ยินยอมให้, ไม่ไว้วางใจ
D : เหงือกปลา, หนอก, เหนียงสัตว์ปีก, น้ำหนักเป็นจิล, ห้วยลึก

9. governing
A : ซึ่งมีสิทธิปกครอง
B : ซุบซิบ, นินทา
C : เยื่อบางๆ, ใยแมงมุม, หยากไย่, ใยบัว, บอบบาง, บางเบา
D : งดงาม, วิเศษ, ความหรูหรา, โอ่อ่า

10. guilt
A : อ่าว, เหวลึก, หลุมลึก, แอ่งลึก, ห่างจากกันมาก, กลืน, เขมือบ
B : ยางไม้, กาว, หมากฝรั่ง, ยางเหนียวๆ, เหงือก, เคี้ยวด้วยเหงือก
C : ความรู้สึกผิด, สำนึก
D : ไหลพุ่ง, ไหลบ่า, ไหลหลาก, ทะลัก, ปะทุ, พูดพล่าม, พูดมาก

11. harm
A : ฟัง, ไป, หวนกลับ, การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
B : กระต่ายป่า, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
C : อดทน, ทนทาน, ทรหด, แข็งแกร่ง, ลำบาก, ยาก, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ
D : อันตราย, การบบาดเจ็บ, ความเสียหาย, ความชั่วร้าย

12. mottled
A : ซึ่งเป็นรอย, ซึ่งเป็นจุดด่างดำ, กะดำกะด่าง, ด่างพร้อย
B : ภาษิต, คำขวัญ
C : เนิน, กองดิน, กองสิ่งของ, จุดขว้าง (กีฬาเบสบอล)
D : เศร้าโศก, ไว้อาลัย

13. parody
A : การเขียนล้อเลียน, การแต่งเพลงล้อเลียน, ของเก๊, เลียนแบบ
B : ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องพักผ่อนในโรงแรม, ร้านค้า
C : สวนสาธารณะ, วนอุทยาน, จอดรถ
D : เขตศาสนา, เขตสงฆ์, เขตวัด, ตำบล

14. ply
A : รุกล้ำ, บุกรุก, ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย, เคี่ยวอาหาร, แย่งชิง
B : ฝักถั่ว, รังไหม, ฝูงนก, ฝูงสัตว์น้ำ, ห้องที่แยกออกได้จากยานอวกาศหรือเครื่องบิน
C : ใช้สอย, ปฏิบัติงาน, ความหนาหนึ่งชั้น, บิด, วิ่งหรือเดินทางไปมา, ขึ้นล่อง
D : บทกวี, โคลง, กลอน, ฉันท์, กาพย์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, ร้อยกรอง

15. prior
A : พิมพ์, การพิมพ์, ฝัง, ทำให้เกิดภาพ, อัดรูป, ตัวพิมพ์
B : เจาะ, แทง, รอยแทง, เครื่องเจาะ, อาวุธแหลม, รู้สึกคล้ายถูกแทง, ยุแหย่, อวัยวะเพศชาย
C : กำหนดราคาไว้, ตั้งราคาไว้, มีราคา
D : ก่อน, อยู่ก่อน, ที่มีมาก่อน, ที่สำคัญกว่า

16. subsequent
A : มีอยู่, ยังชีพ, อยู่รอด, ประทังชีวิต, ดำรงชีพ, มีชีวิตอยู่, เลี้ยงดู
B : สาร, สสาร, เนื้อหาสาระ, ใจความสำคัญ, ทรัพย์สิน
C : ภายหลัง, ซึ่งตามมา, ต่อมา, หลังจากที่
D : ตัวแทน, เข้าแทนที่

17. viewpoint
A : ผู้ชนะ, ผู้รบชนะ, ผู้พิชิต, ผู้มีชัย
B : การเปลี่ยนแปลง, การสับเปลี่ยน, การขึ้นๆ ลงๆ, การหมุนเวียน, ความปรวนแปร
C : ชั่วร้าย, เลวทราม, ผิดพลาด, บกพร่อง, ดุร้าย, ร้ายกาจ
D : ทัศนคติ, ข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น, ตำแหน่งที่มองดู

18. vocal
A : โมฆะ, ไม่มีผลทางกฎหมาย, ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ขาดแคลน, ว่างเปล่า
B : ทำให้เป็นไอ, ระเหย, เปลี่ยนแปลงง่าย, ปะทุง่าย, ขึ้นๆ ลงๆ, บินได้
C : อาสาสมัคร, รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, ผู้สมัคร
D : เกี่ยวกับเสียงพูด, เสียงร้อง, เสียงที่เปล่งออกมา, แสดงด้วยวาจา, ที่มีเสียงดัง

19. zany
A : เทียมแอก, คานหาบ, พันธะ, การผูกมัด, การกดขี่, เชื่อมต่อ, อำนาจ
B : ร้องครางเสียงแหลม, ร้องหงิงๆ, การหอน, การเห่า
C : ให้ผล, ผลลัพธ์, การยินยอม, ยอมแพ้, ผลผลิต
D : ตลกเปิ่นๆ, คนโง่, ตลกเจ็บตัว, ตัวตลก, ลิงหลอกเจ้า

20. zealot
A : ผู้มีความปรารถนาสูง, ผู้คลั่งไคล้, สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรง, คนกระตือรือร้น
B : เลขศูนย์, ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์, จุดต่ำสุด, คนล้มเหลว, ว่างเปล่า, ไร้คุณค่า, เล็งปืน
C : พื้นที่, บริเวณ, แถบ
D : ผู้เขียน, นักเขียน, นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1811
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1924
mod_vvisit_counterเดือนนี้32210
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1912708

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด