--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 62

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. aerial
A : สนับสนุน, ฝักใฝ่, ผู้ให้การสนับสนุนหรือปกป้อง
B : การโฆษณา, คำแจ้งความ, การประกาศ
C : เคราะห์กรรม, ความทุกข์ร้อน, ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ
D : เกี่ยวกับอากาศ, อยู่สูงในอากาศ, ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, เบาหวิว, การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ

2. appeal
A : สร้างความพอใจ, เอาใจ, ปลอบใจ
B : อุทธรณ์, ร้องเรียน, ขอร้อง
C : ชื่อ, ยศ, ศักดิ์, นาม, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, ฉายา
D : เป็นของ, เกี่ยวกับ, พาดพิงถึง

3. defensive
A : ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน
B : การผิดสัญญา, การละเลย, การเพิกเฉย
C : การป้องกัน, การตั้งรับ, ฝ่ายรับ, เพื่อป้องกันตัว, ซึ่งสามารถต้านทานได้
D : ทำลายชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เสียชื่อเสียง

4. dominance
A : การปกครอง, การมีอำนาจเหนือ, การครอบงำ, เด่น, เป็นส่วนสำคัญ
B : คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน, บุคคลสำคัญ, ใส่เสื้อ, หัวหน้ามาเฟีย, สวมใส่
C : ผู้บริจาค, ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์
D : หอพัก, หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม, โรงนอน

5. effect
A : ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน, ที่เกี่ยวกับการศึกษา, ให้ความรู้
B : ฉบับพิมพ์, จำนวนพิมพ์ครั้งที่, การเป็นบรรณาธิการ, สิ่งที่คล้ายกันมาก
C : ผล, อิทธิพล, ผลกระทบ, ความตั้งใจ
D : ตึก, อาคาร, คฤหาสน์, สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, วัง

6. fondling
A : ชอบ, รัก, ติดอกติดใจ, โง่, เอาอกเอาใจ, เลื่อนลอย, หลงงมงาย
B : เนินที่อยู่ตีนภูเขา
C : คนหยิ่งยโสมาก, คนขี้โอ่, ผู้ชายเจ้าสำอาง, คนช่างแต่งตัว, คนสำรวย
D : อดทน, อดกลั้น, ข่มใจ, ละเว้น, บรรพบุรุษ, บรรพชน

7. fortress
A : ป้อมปราการ, สถานที่ปลอดภัย, ที่มั่น, เมืองหน้าด่าน
B : ระยะเวลา 14 คืนและ 14 วัน, 2 อาทิตย์, รายปักษ์, 2 สัปดาห์
C : โดยตรง, ทันที, ไม่รีรอ, โดยทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน
D : ทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, เลิก, ยกเลิก, จากไป, ตัดขาด

8. furniture
A : ร่อง, ร่องดิน, รอยย่น, ทางเดินเรือ
B : เฟอร์นิเจอร์, เครื่องเรือน
C : มากขึ้น, เสริมเข้ามา
D : ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง

9. hoarding
A : การเก็บสะสม, การกักตุนสินค้า, แผ่นไม้ติดประกาศ, กระดาน, รั้วไม้ที่กั้นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
B : รังผึ้ง, รวงผึ้ง, เก็บสะสม, อยู่กันเป็นกลุ่ม, อยู่รวมกันเหมือนผึ้ง
C : จนกระทั้งเดี๋ยวนี้, จนบัดนี้, มาจนบัดนี้, ก่อนนี้
D : ผูกเชือก, ผูกกับ, สมรส, การสะดุด, อุปสรรค, การดึงขึ้น, เทียมเกวียน

10. labyrinthine
A : ขี้แย, โยเย, เจ้าน้ำตา
B : ซับซ้อน, ยุ่งยาก, วกวน, ยุ่ง
C : ขาดแคลน, ไม่พอเพียง
D : ตักของเหลวด้วยทัพพี, บรรทุก, แบก, รับภาระ

11. lantern
A : ผอมและสูงเก้งก้าง, ผอมเห็นกระดูก, ยาวเหยียด
B : อ่อนเปลี้ย, เพลีย, เฉื่อยชา, เหนื่อย, เหี่ยวแห้ง, เซื่องซึม
C : ภูมิทัศน์, การจัดสวนสำหรับดูเล่นมีภูเขาหรือลำธาร
D : โคมไฟ, โป๊ะไฟ, ตะเกียง, โป๊ะ, ห้องโคมไฟบนยอดประภาคาร

12. lend
A : ความยาว, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, ระยะทาง
B : ให้ยืม, ให้ยืมเงิน, ให้, มอบให้, กู้เงิน, ให้กู้
C : ผ่อนผัน, กรุณา, ปรานี, เมตตา, อ่อนโยน, สุภาพ
D : เลนซ์, แว่น, กระจกส่องภาพในกล้อง, เลนส์ตา

13. mellowly
A : ครุ่นคิดหนัก, เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่
B : ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, ปานกลาง, สายกลาง, จุดกึ่งกลาง, สภาพแวดล้อม
C : อย่างเบิกบาน
D : ผู้ไตร่ตรอง

14. racial
A : เสียงอึกทึกครึกโครม, งานที่ผิดกฎหมาย, ธุรกิจ, ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา, สนุกสนาน
B : ผู้ที่เล่าเรื่องหรือเกร็ดต่างๆ ได้สนุกและน่าสนใจ
C : เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับผิว, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
D : ไม้แร็กเก็ต, ไม้แบดมินตัน, ไม้เทนนิส, ไม้ปิงปอง, รองเท้าตะแกรงใช้เดินในหิมะ

15. reconcilable
A : ความทรงจำ, เรื่องที่จำได้, บันทึกความทรงจำ
B : ประนีประนอมกันได้, ปรองดองกันได้, คืนดีกันได้, ไกล่เกลี่ยได้
C : ความชะล่าใจ, ความเสี่ยง, ความไม่ยั้งคิด, ความบุ่มบ่าม, ความประมาทเลินเล่อ
D : ระมัดระวัง, ห่วงใย

16. relish
A : ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, การปลดปล่อย, การช่วยเหลือ
B : รสชาติ, รสนิยม, เครื่องปรุงรส, ความอร่อย, ความรื่นเริง, ความชื่นชอบ
C : ของที่ระลึก, สิ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน, อนุสรณ์, โบราณวัตถุ, พระบรมสารีริกธาตุ
D : เชื่อถือได้

17. serene
A : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง
B : นายสิบ, จ่า, นายตำรวจ, นายตำรวจรักษาการณ์, ทนายความชั้นสูงสุด
C : เคร่งเครียด, จริงจัง, ไม่ล้อเล่น, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง
D : การเทศน์, การสอน, การให้โอวาท, บทสวด, การพูดยืดยาวที่น่าเบื่อ

18. substance
A : มีอยู่, ยังชีพ, อยู่รอด, ประทังชีวิต, ดำรงชีพ, มีชีวิตอยู่, เลี้ยงดู
B : ลดลง, บรรเทาลง, ถอยลง, จมลง, ทรุด
C : สาร, สสาร, เนื้อหาสาระ, ใจความสำคัญ, ทรัพย์สิน
D : ตามลำดับ, ครั้นแล้ว, ต่อมา, ภายหลัง

19. underground
A : ใต้ดิน, รถไฟใต้ดิน, องค์กรใต้ดิน, เป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ชั้นใต้ดิน
B : หนุน, ค้ำ, เป็นฐาน, เป็นต้นเหตุ, อยูข้างล่าง, รองรับ, เป็นรากแห่ง
C : ทำให้กร่อน, ทำให้อ่อนแอ
D : อยู่ใต้น้ำ, ใต้น้ำ, ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำ

20. unless
A : ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ผิดกฎหมาย
B : อย่างเป็นสากล, ทั่วโลก, โดยทั่วไป, อย่างกว้างขวาง, เป็นที่แพร่หลาย
C : หน่วย, กลุ่มคน, จำนวนเฉพาะ, หน่วยกิต, บท
D : นอกจาก, จนกว่า, ยกเว้น, เว้นแต่

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้731
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้609
mod_vvisit_counterเดือนนี้13776
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6567071

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์