--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

กลยุทธ์สร้างการเติบโตของธุรกิจด้วย Ansoff Matrix

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม/  WWW.SARA-DD.COM

 

 

Ansoff Matrix เป็นเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์และใช้เป็นกรอบแนวคิดสำหรับช่วยผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโสและนักการตลาด ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับสร้างการเติบโตในอนาคต

 

Ansoff Matrix ได้มาจากชื่อของผู้พัฒนาแนวคิดชาวรัสเซีย-อเมริกัน Mr.Igor Ansoff

 

ในปี ค.ศ. 1957  Ansoff  ได้ตีพิมพ์บทความโดยให้คำนิยามสำหรับกลยุทธ์สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ทางการตลาดว่า  "หลักการร่วมของสายผลิตภัณฑ์** และภารกิจที่สอดคล้องกัน คือ การที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ"  โดยเขาอธิบาย 4 ช่องทางในการสร้างความเติบโตสำหรับองค์กรธุรกิจไว้ดังนี้ (Ansoff, I., 1957 : 113-124)

 

1. การเจาะตลาด (Market Penetration)

 

ในกลยุทธ์การเจาะตลาด องค์กรพยายามที่จะเติบโตโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ (ผลิตภัณฑ์และบริการ) ในตลาดเดิมที่มีอยู่

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มตลาดที่มีอยู่เดิม

 

สามารถทำได้โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าที่มีอยู่เดิมหรือหาลูกค้าใหม่ๆ ภายในตลาดเดิมที่มีอยู่

 

ทั้งนี้การที่บริษัทพยายามที่จะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าปัจจุบันในตลาดปัจจุบันจะต้องอาศัยการส่งเสริมและจัดจำหน่ายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้โดย

 • ลดราคา
 • เพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการกระจายสินค้า
 • การเข้าซื้อกิจการคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
 • การปรับขนาดผลิตภัณฑ์

 

2. การพัฒนาตลาด (Market Development)

 

ในกลยุทธ์การพัฒนาตลาด บริษัทพยายามที่จะขยายสู่ตลาดใหม่ (ภูมิศาสตร์, ประเทศ ฯลฯ ) โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิม  สามารถทำได้โดย

 • หากลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
 • หาผู้ซื้อกลุ่มอุตสาหกรรม  ในกรณีที่แต่เดิมสินค้านี้ขายให้กับกลุ่มครัวเรือนเท่านั้น
 • พื้นที่หรือภูมิภาคใหม่ๆ ภายในประเทศ
 • ตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์นี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในกรณีที่

 • บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในตลาดใหม่
 • พื้นที่ดังกล่าวสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นได้เมื่อมีผลิตภัณฑ์ในตลาดมากขึ้น
 • ตลาดใหม่ไม่แตกต่างจากตลาดเก่าที่บริษัทมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้ามาก่อน
 • ผู้ซื้อในตลาดได้รับผลประโยชน์จากสินค้า

 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

 

สำหรับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ในตลาดที่มีอยู่เดิม  การผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มาจาก

 • การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
 • การได้มาซึ่งสิทธิในการผลิตสินค้าของผู้อื่น
 • การซื้อผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนตราสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเอง
 • ร่วมพัฒนากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายหรือติดตราสินค้าของบริษัทเรา

 

4. การกระจายธุรกิจ (Diversification)

 

ในการกระจายธุรกิจองค์กรจะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากจำเป็นต้องมีทั้งผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

4.1 การกระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมซึ่งมีความสัมพันธ์กันและเพื่อสร้างพลังร่วมระหว่างบริษัทในธุรกิจที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์/ ตลาดใหม่

 

เป็นการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และในรูปแบบบูรณาการในแนวตั้ง (การควบรวมเป็นเจ้าของหรือการเข้าควบคุม)

 

4.2 การกระจายไปสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ซึ่งเรียกว่าการเติบโตของกลุ่มบริษัทในเครือ เนื่องจากผลประกอบการคือกลุ่มบริษัทในเครือที่แยกออกไปจากธุรกิจเดิม

 

เป็นการรวมกันของธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่ง  กลยุทธ์สำหรับการเติบโตของบริษัทอาจทำโดยการเริ่มต้นสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่หรือซื้อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และตลาดปัจจุบันของบริษัทเลย

-------------------------------------------

* สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) คือ กลุ่มของสินค้าที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน คือ

 • มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • มีการใช้งานคล้ายคลึงกัน
 • จำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
 • มีช่องทางการจำหน่ายเดียวกัน
 • มีราคาใกล้เคียงกัน

อาทิ กล้องถ่ายรูป เลนส์ ขาตั้งกล้อง และอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพอื่นๆ

 

เอกสารอ้างอิง

Ansoff, I.: Strategies for Diversification, Harvard Business Review, Vol. 35 Issue 5,Sep-Oct 1957, pp. 113-124

Wikipedia. AIDA (marketing). [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Ansoff_Matrix

 

................................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้669
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้609
mod_vvisit_counterเดือนนี้13714
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6567009

Who's Online

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์