--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : M (191 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

machine

65

measure

129

mistake

2

machinery

66

measurement

130

mistreat

3

made

67

mechanical

131

mistreatment

4

magazine

68

meddle

132

misunderstand

5

magnification

69

median

133

misunderstanding

6

magnificent

70

medical

134

misuse

7

magnitude

71

medication

135

mitigate

8

mail

72

medicine

136

mix up

9

mailing

73

mediocre

137

mixture

10

mail-order

74

medium

138

mobile

11

main

75

meeting

139

mobilize

12

mainframe

76

member

140

model

13

maintain

77

membership

141

moderate

14

maintenance

78

memo

142

moderately

15

majestic

79

memorandum

143

modern

16

major

80

memorize

144

modernize

17

majority

81

memory

145

modest

18

make

82

mend

146

modification

19

make-up

83

mending

147

modify

20

malfunction

84

mental

148

moistness

21

mall

85

mention

149

mold

22

maltreatment

86

mentor

150

molestation

23

manage

87

menu

151

mollify

24

management

88

merchandise

152

moment

25

manager

89

merchant

153

momentarily

26

managerial

90

merely

154

momentum

27

mandate

91

merge

155

monetize

28

manner

92

merger

156

money

29

manpower

93

message

157

money supply

30

manual

94

messenger

158

moneylender

31

manually

95

meter

159

monitor

32

manufacture

96

method

160

monopoly

33

manufacturer

97

methodically

161

monthly

34

manufacturing

98

meticulous

162

mood

35

many

99

meticulously

163

moral

36

margin

100

metropolitan

164

morality

37

mark

101

midday

165

more than

38

market

102

middle

166

morning

39

marketing

103

midpoint

167

mortal

40

marmalade

104

might

168

mortar

41

marvelous

105

migratory

169

mortgage

42

mass

106

mild

170

most

43

master

107

mildly

171

motherly

44

match

108

millennium

172

motivate

45

matchless

109

million

173

motivation

46

mate

110

mince

174

motive

47

maternal

111

mind

175

motor

48

matter

112

minimum

176

motto

49

maturation

113

minor

177

mound

50

mature

114

minority

178

mournful

51

maturity

115

mint

179

movable

52

maxim

116

minute

180

move

53

maximal

117

minutely

181

much

54

maximum

118

misadventure

182

muddle up

55

maybe

119

misdeed

183

mull

56

mayor

120

miserably

184

multinational

57

meal

121

misfortune

185

multiply

58

mean

122

misgiving

186

municipal

59

meaning

123

mishap

187

must

60

meaningless

124

misplace

188

muteness

61

means

125

miss

189

myriad

62

meantime

126

missing

190

mystery

63

meanwhile

127

mission

191

mystify

64

measurable

128

mist

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้448
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18518
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6905142

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ