--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : I (266 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

i.e.

68

inauguration

135

inhabitant

202

intentional

2

I.O.U.

69

inborn

136

inhale

203

interchange

3

idea

70

inbound

137

inherent

204

interchangeable

4

ideal

71

incentive

138

inherit

205

interest

5

idealize

72

incident

139

inheritance

206

interesting

6

identical

73

incinerator

140

initial

207

interface

7

identifiable

74

incite

141

initiate

208

interfere

8

identification

75

inclination

142

initiative

209

interim

9

identify

76

incline

143

injure

210

interior

10

idle

77

include

144

injured

211

interject

11

ignorance

78

including

145

injurious

212

intermediary

12

ignore

79

inclusion

146

injury

213

intermediate

13

ill

80

inclusive

147

injustice

214

intermittent

14

illiteracy

81

income

148

inland

215

internal

15

illness

82

incoming

149

inner

216

international

16

illustrate

83

inconceivable

150

innocent

217

internationalize

17

illustration

84

inconspicuous

151

innovate

218

interpret

18

image

85

inconvenience

152

innovation

219

interpretation

19

imaginary

86

incorporate

153

innovator

220

interpreter

20

imagination

87

incorrect

154

inquiry

221

interrupt

21

imagine

88

increase

155

inquisitive

222

interruption

22

immediate

89

incredible

156

inscribe

223

interval

23

immediately

90

incumbency

157

inscription

224

interview

24

immense

91

incumbent

158

inseminate

225

intimate

25

imminent

92

incur

159

insert

226

intimation

26

immorality

93

indebtedness

160

inside

227

intimidation

27

immovable

94

independent

161

insignificant

228

intolerant

28

impact

95

index

162

insist

229

intricate

29

impartial

96

indicate

163

insolvent

230

intrinsic

30

impatient

97

indication

164

inspect

231

introduce

31

impede

98

indicator

165

inspection

232

introduction

32

impede

99

indispensable

166

inspector

233

introductory

33

impediment

100

individual

167

inspiration

234

intuition

34

impel

101

individuality

168

inspire

235

invade

35

imperative

102

individualize

169

inspiring

236

invaluable

36

imperceptible

103

indoor

170

instability

237

invent

37

imperfect

104

induce

171

install

238

invention

38

imperil

105

inducement

172

installation

239

inventive

39

impersonate

106

indulge

173

installment

240

inventor

40

impervious

107

indulgence

174

instance

241

inventory

41

implement

108

industrialize

175

instant

242

invest

42

implication

109

industrious

176

instantaneous

243

investigate

43

implore

110

industry

177

instantaneously

244

investigation

44

imply

111

inexpensive

178

instead

245

investigator

45

import

112

infancy

179

instinctive

246

investment

46

importance

113

infant

180

institute

247

investor

47

important

114

infer

181

institution

248

invisible

48

impose

115

inference

182

instruct

249

invitation

49

impossible

116

inferior

183

instruction

250

invite

50

impregnate

117

infiltrate

184

instructor

251

invoice

51

impress

118

inflate

185

instrument

252

invoke

52

impression

119

inflation

186

insulate

253

involve

53

impressive

120

inflict

187

insult

254

involvement

54

imprison

121

inflow

188

insurance

255

invulnerable

55

imprisonment

122

influence

189

insure

256

irregular

56

improper

123

influential

190

integrity

257

irregularity

57

improperly

124

influx

191

intelligence

258

irrelevant

58

improve

125

inform

192

intelligent

259

irritate

59

improvement

126

informal

193

intelligible

260

irritating

60

impulse

127

information

194

intend

261

irritation

61

in spite of

128

informed

195

intense

262

isolate

62

inadequate

129

infrequent

196

intensely

263

issue

63

inalienable

130

infringe

197

intensify

264

item

64

inanimate

131

infuriate

198

intensity

265

itemize

65

inasmuch as

132

ingenious

199

intensive

266

itinerary

66

inattentive

133

ingredient

200

intent

 

 

67

inaugurate

134

inhabit

201

intention

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้573
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2125
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824701

Who's Online

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ