--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : E (271 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

eager

69

employment

137

entry

205

except

2

earn

70

empower

138

enumerate

206

exception

3

earnest

71

emptiness

139

envelope

207

exceptional

4

earnestly

72

empty

140

environment

208

excessively

5

earnings

73

emulate

141

episode

209

exchange

6

easy

74

enable

142

equal

210

excite

7

eat

75

encase

143

equality

211

excited

8

ebb

76

enchantment

144

equip

212

excitement

9

echo

77

encircle

145

equipment

213

exciting

10

economic

78

enclose

146

equitable

214

exclude

11

economize

79

enclosure

147

equity

215

exclusion

12

economy

80

encounter

148

equivalent

216

exclusive

13

edge

81

encourage

149

era

217

excuse

14

edit

82

encouragement

150

eradicate

218

execute

15

editor

83

encroach

151

erase

219

execution

16

educate

84

encumbrance

152

eraser

220

executive

17

education

85

endanger

153

erasure

221

exemplary

18

effect

86

endeavor

154

erect

222

exemplify

19

effective

87

endorse

155

errand

223

exercise

20

efficacious

88

endorsement

156

erroneous

224

exert

21

efficiency

89

endorser

157

error

225

exertion

22

efficient

90

endurance

158

escape

226

exhibit

23

effort

91

endure

159

escort

227

exhibition

24

effusive

92

enduring

160

especially

228

exist

25

either

93

energetic

161

essay

229

existence

26

eject

94

energize

162

essence

230

existing

27

ejection

95

energy

163

essential

231

exit

28

elaborate

96

enforce

164

establish

232

expand

29

elastic

97

engage

165

establisher

233

expansion

30

elasticity

98

engaged

166

establishment

234

expect

31

elder

99

engagement

167

estate

235

expectancy

32

elect

100

engine

168

esteem

236

expectation

33

election

101

engineer

169

estimate

237

expedient

34

electrical

102

engross

170

estimation

238

expedite

35

electrician

103

enhance

171

etc./ et cetera

239

expel

36

electricity

104

enhancement

172

eternalize

240

expendable

37

elegant

105

enigma

173

ethic

241

expenditure

38

element

106

enjoyable

174

ethical

242

expense

39

elementary

107

enjoyment

175

evade

243

expensive

40

elevation

108

enlarge

176

evaluate

244

experience

41

elevator

109

enlargement

177

evasion

245

experienced

42

elicit

110

enlighten

178

evasive

246

experiment

43

eligible

111

enlightenment

179

even

247

experimental

44

eligible

112

enlist

180

evenly

248

expert

45

eliminate

113

enormous

181

event

249

expertise

46

elimination

114

enough

182

eventual

250

expiration

47

elongate

115

enrage

183

eventually

251

expire

48

eloquence

116

enrich

184

evict

252

explain

49

eloquent

117

enrichment

185

evidence

253

explanation

50

elucidate

118

enroll

186

evident

254

explore

51

elude

119

ensure

187

evil

255

explorer

52

elusive

120

entangled

188

evoke

256

export

53

emancipate

121

enter

189

evolution

257

expose

54

embark

122

enterprise

190

exact

258

exposure

55

embarrass

123

entertain

191

exacting

259

express

56

ember

124

entertainer

192

exactly

260

expression

57

embodiment

125

entertainment

193

exactness

261

extend

58

embrace

126

enthrall

194

exaggerate

262

extension

59

emerge

127

enthuse

195

examination

263

extensive

60

emergency

128

enthusiasm

196

examine

264

extent

61

emit

129

enthusiastic

197

examinee

265

external

62

emotion

130

enticement

198

examiner

266

extra

63

empathy

131

entire

199

example

267

extract

64

emphasis

132

entirely

200

exasperate

268

extradite

65

emphasize

133

entirety

201

exceed

269

extraordinary

66

employ

134

entitle

202

excel

270

extravagant

67

employee

135

entrance

203

excellence

271

extremely

68

employer

136

entrust

204

excellent

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้444
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18514
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6905138

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ