--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo)

  
แหล่งที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  
  

 

 

 

Tokyo_University.png - 11.04 Kb

 

          มหาวิทยาลัยโตเกียว (Tōkyō Daigaku โทเคียวไดงะคึ) หรือย่อว่า (โทได หรือโตได) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียวประกอบด้วยห้าศูนย์ คือฮองโงะ โคมะบะ คะชิวะ ชิโระงะเนะ และ นากาโนะ รวมถึงสิบคณะซึ่งมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน

 

Tokyo_University_1.jpg - 81.24 Kb

 

          ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,100 คนเป็นนักศึกษาไทยประมาณ 150 คน (ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงทีสุดในบรรดามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น) ปัจจุบันมีหลักสูตรครอบคลุมสาขาวิทยาการเกือบทั้งหมด แต่ที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ กฎหมาย รัฐศาสตร์ วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

          มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของญี่ปุ่นจำนวนมาก นับแต่อดีตจนปัจจุบันแม้ว่าสัดส่วนจะลดลงก็ตาม อัตราส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตเกียวยังคงสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยแต่ละช่วงคริสต์ศตวรรษจะอยู่ที่ประมาณ 2/3 1/2 1/4 1/5 และ1/6 ในช่วงคริสศตวรรษที่ 1950 60 70 80 และ 90 ตามลำดับ

 

Tokyo_University_6.jpg - 49.00 Kb

 

          มหาวิทยาลัยโตเกียวมีการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับว่า เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงในหลากหลายสาขาวิชา และมีอัตราการแข่งขันในการเข้าศึกษาสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียวมีมหาวิทยาลัยคู่แข่งอยู่หกมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเคโอซึ่งก่อตั้งก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หรือมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเป็นจำนวนมาก หนึ่งในศิษย์เก่าเจ้าของรางวัลโนเบลของมหาวิทยาลัยโตเกียวคืออธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพิเรียลชื่อ ศาสตราจารย์ คิคุจิ ไดโรกุ

 

Tokyo_University_7.jpg - 46.92 Kb

 

          ทีมเบสบอลมหาวิทยาลัยโตเกียว ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในระดับมหาวิทยาลัยของกรุงโตเกียว

 

          ศูนย์ฮองโหงะเป็นศูนย์หลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเดิมเป็นที่พำนักของตระกูล "มาเอดะ" ช่วงสมัยเอโดะผู้เป็นเจ้าเมืองเคหงะ สัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักและอยู่จนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยคือ "อะกามง" (ประตูแดง) ส่วนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปใบแปะก๊วย ซึ่งปลูกอยู่เรียงรายทั่วทั้งบริเวณของมหาวิทยาลัย

 

 
ประวัติ

          มหาวิทยาลัยโตเกียวก่อตั้งช่วงยุคสมัยเมจิในปี ค.ศ. 1877 ภายใต้ชื่อปัจจุบันโดยรวมโรงเรียนแพทย์ของรัฐบาลเดิมเข้ากับการเรียนการสอนแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยจักรพรรดิ (เทโคะขุ ไดงะคึ) ในปีค.ศ. 1886 แล้วเปลี่ยนอีกเป็น "มหาวิทยาลัยจักรพรรดิโตเกียว" (โทเคียว เทโคะขุ ไดงะคึ) ในปีค.ศ. 1887 เมื่อระบบเครือมหาวิทยาลัยจักรพรรดิเริ่มก่อสร้างตัวขึ้น พอในปี ค.ศ. 1947 หลังจากญี่ปุ่นพ่ายสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยได้กลับมาใช้ชื่อดั้งเดิมอีกครั้ง และเริ่มต้นระบบมหาวิทยาลัยใหม่ในปี ค.ศ. 1949 โทได หรือ โตไดได้ยุบรวมสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งแรก (ปัจจุบันคือศูนย์โคมะบะ) และสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งโตเกียวเดิม เข้าเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งแยกการเรียนการสอนปีแรกและปีที่สองของระดับปริญญาบัณฑิตไว้ที่ศูนย์นี้ หลังจากนั้นพอนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่สามจึงย้ายเข้าเรียนที่ศูนย์หลักฮองโหงะ

 

Tokyo_University_5.jpg - 47.69 Kb

 

          มหาวิทยาลัยโตเกียวเข้าร่วมกับกับสมาพันธ์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่นภายใต้กฎหมายใหม่ซึ่งใช้กับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 (ออกนอกระบบ)    แม้ว่าจะสมาพันธ์จะมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นอิสระทางการเงินและการบริหาร มหาวิทยาลัยโตเกียวยังคงถูกควบคุมบางส่วนโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มนบุคะงะกุโช หรือ มงกะโช)

 


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

 • นายกรัฐมนตรี
  - ชิเงรุ โยชิดะ (Shigeru Yoshida) (1946-1947,1948-1954)
  - โนบุสุเกะ คิฉิ (Nobusuke Kishi) (1957-1960)
  - เออิซากะ ซาโตะ (Eisaku Sato) (1964-1972)
  - ทะเคะโอะ (Takeo Fukuda) (1976-1978)
  - ยะสุฮิโหระ นากะโซเนะ (Yasuhiro Nakasone) (1982-1987)
  - คิอิชิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) (1991-1993)

 

 • นักวิทยาศาสตร์
  - ทะดะโตะฉิ อะกิบะ (Tadatoshi Akiba)
  - คิโยฉิ อิโต (Kiyoshi Itō)
  - เคนคิจิ อิวะซะหวะ (Kenkichi Iwasawa)
  - ยะสุมาสะ คาเนดะ (Yasumasa Kanada)
  - คุนิฮิโกะ โคไดระ (Kunihiko Kodaira)
  - มิคิโอะ ซาโตะ (Mikio Sato)
  - โกโหระ ชิมูระ (Goro Shimura)
  - ยูทะกะ ทะนิยาหมะ (Yutaka Taniyama)
  - เทจิ ทะกะหงิ (Teiji Takagi)
  - โทชิยาสึ ลอเรนส์ คูนิอิ (Tosiyasu L. Kunii)

 

 • อื่น ๆ
  - โตโยโอะ อิโต สถาปนิก
  - ซูซิโล แบมแบง ยุโธโยโน่ (Susilo Bambang Yudhoyono) ประธานาธิบดีคนที่หกของอินโดนีเซีย
  - เลโอ เอซากิ (Leo Esaki) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
  - ยะสุนะหริ คาวะบาตะ (Yasunari Kawabata) นักเขียนรางวัลโนเบล
  - มะสะโตชิ โคชิบะ (Masatoshi Koshiba) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
  - เค็นซะบุโร โอเอะ (Kenzaburo Oe) นักเขียนรางวัลโนเบล
  - เจ้าหญิงมาซะโกะ (Princess Masako) เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น
  - มิโนรุ ฮาราดะ นายกสมาคมโซคา งัคไก ท่านที่ 6

 

คณะวิชา (Faculties)

     - นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
     - แพทยศาสตร์
     - วิศวกรรมศาสตร์
     - มนุษยวิทยาและสังคมศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - เกษตรศาสตร์และชีวศาสตร์
     - เศรษฐศาสตร์
     - ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
     - ศึกษาศาสตร์
     - เภสัชศาสตร์
     - วิทยาการคณิตศาสตร์
     - วิทยาการล้ำยุค
     - วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ศึกษาสารสนเทศเชิงบูรณาการ
     - นโยบายสาธารณะ

 

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
     - Graduate School of Letters
     - Graduate School of Economics
     - Graduate School of Law
     - Graduate School of Human Relations
     - Graduate School of Business and Commerce
     - Graduate School of Medicine
     - Graduate School of Science and Technology
     - Graduate School of Business Administration
     - Graduate School of Media and Governance
     - Graduate School of Health Management
     - Graduate School of Pharmaceutical Sciences
     - Law School
     - Graduate School of Media Design
     - Graduate School of System Design and Management

 

 

 

แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org
               : http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Tokyo

 

...............................................................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3604
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745319

Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ