--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 52

 

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. carpet
A : การขนส่ง, ค่าขนส่ง, ตู้โดยสารรถไฟ, ท่าทาง, รถม้า
B : ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ลุล่วง
C : รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ, เกวียน, รถเข็นหรือรถลาก
D : พรม

2. cause
A : จัดอาหาร (การบริการและ อื่นๆ)ให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, ให้ความรื่นเริง
B : สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต, ก่อให้เกิด
C : หมวดหมู่, ประเภท, ลำดับขั้น, ปริมณฑล
D : คำพูดหรือวลีที่เป็นที่นิยม, คำขวัญ, คำหัวข้อของพจนานุกรม, คำนำหน้า

3. climate
A : ภูมิอากาศ
B : ปีน, ไต่, ลอยขึ้น, ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, ไต่เต้าขึ้น
C : ยึดติดกับ, เกาะติดกับ, เก็บรักษา, ซื่อสัตย์ต่อ
D : สิ่งที่ถูกตัดออก, ยอดเยี่ยม, การเล็มออก, ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือ

4. coercion
A : การบังคับ, การบีบบังคับ, การขู่เข็ญ
B : ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์,ร หัส, เครื่องหมาย
C : ชั้นเหนือผิวหน้า ,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม, ผ้าตัดเสื้อ
D : ชายฝั่ง, ลาดเอียง, แล่นเรือไปตามชายฝั่ง, แล่นไหลลงเนินเขา

5. convince
A : ทำอาหาร,พ่อครัว, ทำเท็จ, ปลอม, บังเกิดขึ้น
B : ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว
C : ร่วมมือ, ทำตามคำสั่ง, ทำงานร่วมกัน
D : ผู้คัดสำเนา, ผู้เลียนแบบ, เครื่องถ่ายสำเนา

6. cordiality
A : ความอบอุ่นเป็นกันเอง
B : ไม้ก๊อก, จุกไม้ก๊อก, เนื้อเยื่อเปลือกนอกของพืช, บังคับความรู้สึก
C : มุม, หัวถนน
D : เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม/นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่นๆ, ซึ่งรวมกันเป็นหมู่

7. dark
A : ความกล้า, ความกล้าหาญ, ท้า, บังอาจ
B : อันตราย, ภัย, ความไม่ปลอดภัย, คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
C : ความชื้น, เปียก, หมาด
D : มืด, ดำคล้ำ, ลึกลับ, กลางคืน, สีดำ, ชั่วร้าย

8. deletion
A : อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม
B : บอบบาง, ละเอียดอ่อน, ซับซ้อน
C : การลบออก, การเอาออก, การตัดออก, การขีดฆ่า
D : อร่อย, ดีเยี่ยม, เพลิดเพลิน, น่ารับประทาน, ถูกปาก

9. demolish
A : ทำลาย, โค่น, รื้อถอน
B : สถิติประชากร, การศึกษาเกี่ยวกับประชากร
C : ความประพฤติ, ท่าทาง, สีหน้า, หน้าตา, อากัปกิริยา
D : เรียกร้อง, ต้องการ, อุปสงค์

10. embodiment
A : ถ่านที่คุอยู่, ถ่านที่ยังไม่มอด, เชื้อไฟ
B : ทำให้อาย, ทำให้เกิดปัญหา
C : ทำให้เป็นรูปร่าง, แสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง, รวบรวม, ศูนย์รวม
D : เอาลงเรือ, เอาขึ้นเครื่องบิน, ลงมือทำ, ลงทุน

11. favorable
A : โทรสาร, แฟกซ์
B : เห็นด้วย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม
C : ความกลัว, หวาดกลัว, ความตกใจ, หวาดหวั่น
D : กระทำได้, เป็นไปได้ , ดำเนินการได้, เหมาะสม

12. give
A : ส่วนสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น, ใจความสำคัญ
B : มีพรสวรรค์, ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, เก่ง
C : ให้, มอบให้, แจก, แสดง, ยืดหยุ่นได้
D : แข็งแรงขึ้น, สุขภาพดีขึ้น, หายป่วย

13. news
A : การเชื่อมต่อ, อนุกรมหรือกลุ่มที่ต่อเนื่องกัน, หัวใจสำคัญของเรื่อง
B : ดี, นิสัยดี, อ่อนโยน, สวย, สุภาพ, ประณีต, แน่นอน
C : น่ายกย่อง, มีเกียรติ, สูงส่ง
D : ข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, ความรู้ใหม่

14. observe
A : ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง, ความไม่เป็นที่รู้จัก, ความไม่สำคัญ
B : สังเกต, วิจารณ์
C : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
D : ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา

15. pacify
A : หีบห่อ, มัด, ของจำนวนมาก, กลุ่ม, บรรจุ
B : แน่น, แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, ยัดเยียด
C : ทำให้สงบ, ปลอบขวัญ
D : ข้อตกลง, สัญญา

16. passionate
A : ผู้โดยสาร, คนโดยสาร, คนเดินทาง
B : กระตือรือร้น, ซาบซึ้ง, เร่าร้อน, รุนแรง
C : พรรคพวก, หมู่คณะ, งานเลี้ยง, พรรคการเมือง
D : ซึ่งไม่เต็มเวลา, นอกเวลา

17. postage
A : ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, ม้าด่วน
B : เลื่อน, ยืดเวลา
C : แสตมป์, ค่าส่งของทางไปรษณีย์
D : ท่าทาง, อาการ, ทัศนคติ, ความคิดเห็น, ตำแหน่ง

18. quote
A : ส่วนแบ่ง, ส่วนที่กำหนดให้, จำนวนที่แบ่งสรร
B : ทั้งหมด, อย่างแท้จริง, ค่อนข้างจะ
C : ความเงียบ, ความสงบ
D : อ้างอิง, อ้างมาจากหนังสือ, อ้างคำพูด, คัดลอกจาก, แจ้งราคา

19. symmetrical
A : เห็นอกเห็นใจ, เวทนา, เห็นพ้องกัน, คิดเหมือนกัน
B : การประชุมสัมมนา, การประชุมอภิปราย
C : ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน, ซึ่งสมมาตรกัน, มีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน
D : การสังเคราะห์, การปะติดปะต่อ, การประสม

20. unforeseen
A : ซึ่งไม่คุ้นเคย, ซึ่งแปลกหน้า, ไม่สนิทสนม, ไม่รู้
B : คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง ,ที่ผิดคาด, ฉับพลัน
C : เขียนข้างใต้, เขียนข้างท้าย, รับประกัน, เห็นด้วย
D : การดำเนินการ, ภาระหน้าที่, กิจการ, ข้อผูกพัน, การจัดงานศพ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3604
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745319

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์