--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 73

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. articulate
A : ของเทียม, ของปลอม, สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
B : ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ, นายช่าง
C : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ
D : ทันทีที่, ทันใดที่

2. assume
A : สันนิษฐาน, รับ, ครอง, เข้ารับตำแหน่ง, แสดง, เสแสร้ง
B : การแบ่ง, การจัดประเภท, การเลือกสรร
C : สมาคม, การรวมกลุ่ม
D : ช่วยเหลือ, ช่วย

3. budget
A : รถเล็กไม่มีหลังคาและประตู, รถม้า, มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
B : อาคาร, ตึก,สำนักงาน, สิ่งก่อสร้าง, การก่อสร้าง
C : งบประมาณ, กองทุน
D : ห่อ, มัด

4. clean
A : สะอาด, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่มีอุปสรรค์, ขจัดออก
B : มาตรา, อนุประโยค, ประโยคเล็ก, ข้อย่อย
C : กลัด, ขอเกี่ยว, กระดุม, ที่หนีบ, การโอดกอด, จับไว้แน่น
D : ที่เก็บไว้เป็นความลับ, ลี้ลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย

5. competent
A : มีความสามารถ, เพียงพอ, มีอำนาจ
B : การแข่งขัน, การชิงชัย, ผู้แข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
C : รวบรวม, แปล
D : อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ

6. continual
A : บังเอิญ, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน
B : คำอรรถาธิบาย, บริบท, สภาพแวดล้อม
C : แข่งขัน, ดิ้นรน, ไม่ยอมรับ
D : ต่อเนื่อง, สืบเนื่อง, เป็นประจำ, บ่อยมาก

7. doubt
A : ข้างล่าง, ลง, ลดลง, ต่ำ, ไม่เบิกบาน, ขนอ่อน
B : ความสงสัย, ไม่เข้าใจ
C : การส่งข้อมูลหรือโปรแกรม, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลในงคอมพิวเตอร์
D : ตัวเมือง, ใจกลางเมือง

8. impose
A : ความสำคัญ
B : จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดโทษ, บังคับให้มี
C : สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความสำคัญ, มีความหมายว่า
D : บอกเป็นนัย

9. improvement
A : การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น
B : แรงจูงใจ, แรงกระตุ้น
C : ทั้งๆ ที่, แม้ว่า
D : ไม่พอเพียง, ไม่ดีพอ

10. inauguration
A : เพิกเฉย, ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่
B : พิธีเปิด, พิธีเปิดตัว, สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
C : ด้วยเหตุที่, เท่าที่
D : โอนกันไม่ได้, แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้

11. private
A : สิทธิพิเศษ, ข้อได้เปรียบ, โอกาส
B : รางวัล, เงินรางวัล, ตีราคาสูง, ยอดเยี่ยม
C : สันโดษ, ที่เป็นส่วนตัว, รโหฐาน, พลทหาร
D : ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้, เป็นไปได้มาก

12. require
A : มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่เลื่องลือว่า, เชื่อกันว่า
B : ขับออก, ขับไล่, ผลัก, รังเกียจ, การปฏิเสธ
C : ว่ากล่าว, ตำหนิ, ดุ
D : ต้องการ, เรียกร้อง, ปรารถนา

13. richness
A : ปัญหา, ปริศนา
B : ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ
C : ถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, ยุติธรรม, ขวามือ, สิทธิตามกฎหมาย
D : ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, การมีมากมาย, ความอุดม

14. seem
A : ค้นหา, สอบถาม
B : ความมั่นคง, ความปลอดภัย, ระบบรักษาความปลอดภัย, หลักทรัพย์
C : ดูเหมือนว่า, ดูราวกับ, ดูท่าทาง, ที่ปรากฏ, ดูประหนึ่ง
D : การตัดออก, ท่อน, ส่วน, ตอน, หมวด, แบ่งส่วน

15. sensible
A : อย่างแบ่งแยก, อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด
B : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
C : มีเหตุผล, เฉลียวฉลาด, อ่อนไหว
D : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง

16. toil
A : พร้อมกัน, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน
B : หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, บรรดาศักดิ์, คำนำหน้าชื่อ, กรรมสิทธิ์
C : งานหนัก, การตรากตรำ, ความเหน็ดเหนื่อย, ก้าวหน้าช้า
D : ส่วนที่อยู่ปลาย, ทำให้เอียง, คว่ำลง, ให้รางวัล, คำแนะนำ

17. unbiased
A : ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป, ที่ผิดแปลกไปจากเดิม, ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
B : ภายใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รองลงมา
C : ไม่ลำเอียง, ซึ่งเที่ยงตรง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา
D : เข้าใจ, รู้เรื่อง, ยอมรับว่าเป็นความจริง, เห็นอกเห็นใจ

18. unstable
A : ไม่เห็นแก่ตัว, มีน้ำใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ซึ่งมีเมตตา
B : ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ทำงาน
C : ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน, ไม่สม่ำเสมอ, ที่มีอารมณ์ผันผวน
D : ปล่อยออก, ไขกุญแจ, เปิดออก, เปิดเผย

19. unyielding
A : แข็ง, ไม่ยืดหยุ่น, ที่มีใจเด็ดเดี่ยว, ไม่ยอม
B : เปิดผ้าคลุมออก, เปิดเผย, เปิดโปง, ประกาศให้รู้ทั่วไป
C : ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, พิเศษ, ประหลาด, เป็นข้อยกเว้น
D : ไม่ได้ใช้, ไม่เคยใช้, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน

20. work
A : โลก, พิภพ, โลกมนุษย์, มนุษยชาติ, อาณาจักร
B : งาน, สิ่งที่ทำ, ปฏิบัติงาน, เป็นผลสำเร็จ, ออกแรง
C : ซึ่งน่าวิตก, ซึ่งน่ากลุ้มใจ
D : มีคุณค่า, มีมูลค่า, ความมั่งคั่ง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้283
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้569
mod_vvisit_counterเดือนนี้19836
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6740514

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์