--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 122

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. abstract
A : ที่หมกมุ่นกับ
B :อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
C : ที่เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, ทางหลักการ
D : อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย, ปล่อยให้พ้นผิด

2. cancellation
A : ซื่อสัตย์, จริงใจ
B : ผู้ท้าชิง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
C : การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก
D : หมวกที่มีกระบังหน้า, ฝาครอบ, ปกคลุม, ครอบ, ทำให้สมบูรณ์

3. clarify
A : ที่เก็บไว้เป็นความลับ, ลี้ลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย
B : ทำให้ชัดเจน , ทำให้ใสสะอาด, ทำให้เข้าใจง่าย
C : เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน, ปากกาสำหรับจังวัตถุ
D : ปีนด้วยความลำบาก, ตะกาย

4. digital
A : ทรงเกียรติ, ผึ่งผาย, สง่างาม, ภูมิฐาน, เป็นผู้ดี
B : เชิงเลข, แสดงในรูปแบบของตัวเลข
C : เขื่อน, กำแพงกั้นน้ำ, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, ยับยั้ง, ทำนบ
D : ความมานะ, ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ

5. dilute
A : รับประทานอาหาร
B : ชี้ทาง, บัญชาการ, จ่าหน้าซอง, ตรง, เด็ดขาด, ทันที
C : สมุดรายนาม, สมุดรายชื่อ
D : ทำให้ละลาย, เจือจางลง, ทำให้อ่อนลง, เบาบาง

6. donation
A : การครอบงำ, การมีอำนาจเหนือ, การปกครอง
B : ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่, ตั้งภูมิลำเนา, บ้าน
C : การใช้เอกสารประกอบ, การเตรียมเอกสาร
D : การบริจาค, การมอบให้, เงินที่บริจาค

7. earn
A : จริงจัง, ตั้งใจจริง, มีความกระตือรือร้น, วางมัดจำ
B : ง่าย, สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด, ไม่มีพิธีรีตรอง
C : รับประทาน, กัดกร่อน, ทำลาย, เผาผลาญ
D : ได้กำไร, ได้รับ, สมควรได้รับ, มีรายได้, ปรารถนา

8. fitness
A : เป็นครั้งคราว ,เดินๆ หยุดๆ, เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง
B : เหมาะ, สอดคล้อง, พอดี, เตรียมพร้อม, แข็งแรง
C : สมรรถภาพทางกาย, ความแข็งแรงของร่างกาย, ความเหมาะสม
D : เกี่ยวกับงบประมาณ ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน, อัยการ, อากรแสตมป์

9. jumble
A : กระโดด, พุ่ง, เพิ่มราคา, สะดุ้ง, ขี้ตกใจ
B : ปนเป, ทำยุ่งเหยิง, ทำวุ่น, ความสับสน
C : ทางแยก, การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, จุดเชื่อมต่อ
D : อำนาจในการตัดสินคดี, อำนาจศาล, อำนาจการควบคุม, ขอบเขตอำนาจ

10. legacy
A : การบรรยาย
B : หนังฟอก, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก, คลุมด้วยหนังฟอก, หนังสัตว์
C : มรดก, มรดกตกทอด, ของขวัญ, สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน
D : น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, สำคัญน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด

11. mollify
A : ชั่วขณะ, ชั่วครู่
B : แรงแห่งการเคลื่อนที่, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน
C : ทำให้สงบ, ทำให้อ่อนโยน, ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม
D : ทำให้เป็นเงินตรา, ใช้เป็นเงินตรา

12. obstacle
A : ล้าสมัย, พ้นสมัย
B : สังเกต, วิจารณ์
C : ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง, ความไม่เป็นที่รู้จัก, ความไม่สำคัญ
D : อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง

13. past
A : สิ่งบันเทิง, การฆ่าเวลา, งานอดิเรก
B : ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
C : เสริม, ชุน, รอยปะ, ติดตั้ง, ช่วงเวลายากลำบาก
D : อดีต, เวลาที่ผ่านไปแล้ว, เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

14. premise
A : ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด
B : หลักฐาน, ข้อสนับสนุนสมมุติฐาน, อ้างหลักฐาน, เสนอสมมติฐาน
C : เบื้องต้น, ในขั้นแรก, ขั้นเตรียมการ, ในระดับต้น
D : อคติ, ความลำเอียง, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นผลร้าย

15. skill
A : ทักษะ, ความชำนาญ, ฝีมือ
B : เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ
C : กระโดดข้าม, ข้ามไป, ละไป, ไม่เข้าร่วม
D : พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย

16. sofa
A : สมาคม, สังคม, ชุมชน, ชนชั้นสูง
B : ไม่เมา, มีสติ, เยือกเย็น, สุขุม, เอาจริงเอาจัง
C : เก้าอี้นวม, เก้าอี้โซฟา
D : ทะยานสู่อากาศ

17. speak
A : พิเศษ, เฉพาะ
B : ตัวอย่าง, แบบอย่าง, อุทาหรณ์, มนุษย์
C : พูด, คุย, แสดงความเห็น, สนทนา, บรรยาย
D : จุด, แต้ม, รอยเปื้อน, รอยด่าง, มลทิน

18. spy
A : วิ่งเต็มฝีเท้า, วิ่งด้วยความเร็วสูง, วิ่งแข่ง, การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น
B : แผ่, แพร่กระจาย, แพร่หลาย, ระยะกว้าง, ผ้าปู
C : คู่ชีวิต, คู่สมรส, สามีหรือภรรยา, คู่แต่งงาน
D : นักสืบ, สอดแนม, สะกดรอย

19. trivial
A : ความทุกข์ยาก, เดือดร้อน, ปัญหา
B : รถบรรทุก, รถสิบล้อ, รถเข็น, การเข้าไปเกี่ยวข้อง
C : ไม่สำคัญ, ไม่เป็นสาระ, ไม่ค่อยดี, ด่า, หยุมหยิม, เล็กๆ น้อยๆ, พื้นๆ
D : จริงๆ, โดยแท้จริง, อย่างซื่อสัตย์, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ

20. visible
A : วีซ่า, เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
B : เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, บริสุทธิ์
C : แก้ต่าง, พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด, แก้แค้น, อ้างสิทธิ
D : มองเห็นได้, ชัดเจน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้413
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18483
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6905107

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์