--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 149

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. admit
A : ว่ากล่าว, ตัดเตือน, แนะนำ
B : ความวุ่นวาย, อุปสรรค, ความยุ่งยาก
C : ตกแต่ง, ประดับ, ประดับประดา
D : ยอมรับ

2. applicant
A : ใช้สอยได้, ปฏิบัติได้, เหมาะสม, สามารถนับไปปรับใช้ได้
B : ผู้สมัคร, ผู้แจ้งความจำนง, ผู้ขอ
C : ภาคผนวก, ส่วนเพิ่ม, ไส้ติ่ง
D : สร้างความพอใจ, เอาใจ, ปลอบใจ

3. benchmark
A : ทำให้งอ, โค้ง, บ่าย, เงื่อนเชือก
B : ข้างใต้, ต่ำกว่า, เลวกว่า,ไม่เหมาะ, เสียศักดิ์ศรี
C : เกณฑ์มาตรฐาน
D : ซึ่งเป็นประโยชน์, มีใจกรุณา

4. documentation
A : การใช้เอกสารประกอบ, การเตรียมเอกสาร
B : ซ่อมแซม, ปริญญาเอก, แพทย์, รักษา
C : อู่จอดเรือ, ท่าเรือ, ชานชาลา, เทียบท่า, คอกพยาน
D : ซึ่งแบ่งแยก, ที่หารออก, ประจำกองพล

5. eternalize
A : เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
B : ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้เป็นนิรันดร์
C : ตามหลักจริยธรรม, จรรยาบรรณ, ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น
D : หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง

6. extraordinary
A : ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
B : ถอน, คัดลอกหรือตัดทอน, ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ
C : พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ, เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
D : ลักษณะภายนอก, ข้างนอก, ด้านนอก

7. get over
A : ข้าม, เดินทางมาหา, เป็นที่ยอมรับ, สิ้นสุด, หายดี, พิสูจน์, ทำลาย
B : แข็งแรงขึ้น, สุขภาพดีขึ้น, หายป่วย
C : ของขวัญ, พรสวรรค์, มอบให้, ความสามารถพิเศษ
D : ส่วนสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น, ใจความสำคัญ

8. inventive
A : เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง
B : หาค่ามิได้, ล้ำค่า, สุดที่จะประเมินค่าได้, ราคาสูง
C : บุกรุก, รุกราน, ย่ำยี, แผ่ไปทั่ว
D : การรู้โดยสัญชาตญาณ, การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ

9. leasing
A : น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, สำคัญน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด
B : หนังฟอก, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก, คลุมด้วยหนังฟอก, หนังสัตว์
C : จากไป, ออกจาก, ปล่อย, ทอดทิ้ง, เหลือไว้, การลาหยุด
D : การโกหก, ความเท็จ, การพูดปด

10. load
A : มีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน, เจริญขึ้น
B : เล็ก, น้อย, แทบจะไม่,ไม่บ่อย, ระยะสั้น, ไม่สำคัญ, อายุน้อย
C : เกี้ยว, แคร่, เปลหาม, ฟาง, ขยะ, ทิ้งเรี่ยราด, ออกลูก (สัตว์)
D : ระวางน้ำหนัก, ภาระ, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

11.median
A : จุดกึ่งกลาง, ค่ากลาง , ค่าเฉลี่ย, ระหว่างกลาง
B : ทางการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา, การตรวจร่างกาย
C : การชุมนุม, การพบกัน, การประชุม, การรวมกลุ่ม
D : ข้อเขียนเตือนความจำ, กระดาษจดบันทึก, โน้ต

12. misgiving
A : โชคไม่ดี, โชคร้าย, ความทุกข์ยาก, ความอาภัพ
B : ความสงสัย, ความไม่ไว้วางใจ, ความหวั่นหวาด, ความระแวง
C : การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, การกระทำผิดกฎหมาย
D : ทุกนาที, อย่างละเอียด, ในรายละเอียด

13. precious
A : แม่นยำ, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน
B : สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะลำบากใจ, สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
C : เหนือกว่า, มีอำนาจเหนือ, ปกครอง, ครอบงำ
D : ล้ำค่า, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เป็นที่รัก

14. savings
A : เงินออม, เงินสะสม, ของที่ประหยัดไว้
B : ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
C : ทำให้พอใจ, ทำให้แน่ใจ
D : เกี่ยวกับสุขภาพ, เกี่ยวกับอนามัย, ถูกสุขลักษณะ, สะอาด

15. smug
A : การถ่ายภาพรวดเร็ว, การยิงสุ่ม, การยิงอย่างรวดเร็ว
B : แอบย่อง, หลบๆ ซ่อนๆ
C : ทะยานสู่อากาศ
D : เชื่อมั่นในตัวเอง, อิ่มอกอิ่มใจ, สบายใจ, เรียบร้อย

16. solicit
A : โดยลำพัง, แต่ผู้เดียว, โดดเดี่ยว, โดยเอกเทศ
B : สิ่งปลอบใจ, หย่อนใจ, ปลอบขวัญ, บรรเทาทุกข์
C : อ่อนนุ่มลง, ทำให้อ่อนนุ่ม, กลายเป็นอ่อนโยน
D : เรียกร้อง

17. sound
A : กษัตริย์, ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, ผู้ปกครองประเทศ, ซึ่งมีอำนาจสูงสุด
B : เสียง, ได้ยิน, ประกาศ, ปรากฎ, ดูเหมือนว่า
C : อวกาศ, ระยะห่าง, พื้นที่ว่าง, เว้นระยะ
D : ประหยัด, สงวนไว้, เก็บไว้, ที่มากเกินความจำเป็น, ระเบิดอารมณ์

18. tune
A : อ่างอาบน้ำ, ถังไม้, ถัง, ปริมาณหนึ่งถัง
B : พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, ตรวจสอบ
C : ทำนองเพลง, น้ำเสียง, ความสอดคล้อง, สาระสำคัญ, ตั้งเสียง
D : ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ

19. variation
A : การเปลี่ยนแปลง, การผันแปร, การแปรปรวน, ความแตกต่าง
B : กะทะ, ถังใหญ่, หม้อขนาดใหญ่, ภาชนะขนาดใหญ่
C : ผัก, พืชผัก, บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย, ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย
D : ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน, สิ่งขับเคลื่อน, สื่อนำ

20. warn
A : อบอุ่น, มีมิตรไมตรี, มีชีวิตชีวา, เห็นอกเห็นใจ
B : โกดัง, คลังสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
C : ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน
D : กระดาษบุผนัง, ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้809
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้778
mod_vvisit_counterเดือนนี้5057
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6746772

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์