--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 182

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. browser
A : ฟองอากาศ, ฟองน้ำ, ไม่ถาวร, โกงหลอกลวง
B : ขยับเขยื้อน, เคลื่อน, เปลี่ยนความคิดเห็น, เปลี่ยนตำแหน่ง
C : งบประมาณ, กองทุน
D : เรียกดูข้อมูลเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว, โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต

2. colleague
A : เคียงข้าง, ขนานกัน, เพิ่มเติม, ประกอบ, เป็นส่วนเสริม
B : เพื่อนร่วมงาน
C : ตรวจทาน, เปรียบเทียบ, ปรับให้เหมาะสม, ลำดับหน้า, เรียง
D : พังทลาย, ล้ม, ยุบ

3. collectible
A : วิทยาลัย, หอ, สำนัก, สมาคมหรือบริษัท
B : ขัดแย้งกัน, ปะทะกัน, ชนกัน, เป็นปรปักษ์
C : ซึ่งเป็นภาษาพูด, ไม่เป็นทางการ, สนทนาอย่างสนิทสนม
D : ที่สามารถรวบรวมได้, ซึ่งพอจะเก็บได้

4. convention
A : สะดวก, เหมาะสม, ใกล้เคียง
B : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, ระเบียบแบบแผน, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุม
C : ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, บังคับบัญชา, จัดการ
D : ประดิษฐ์, วางแผน, ออกอุบาย

5. correspondent
A : ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย, นักข่าว, สิ่งตรงกัน, ซึ่งเหมือนกัน
B : ทุจริต, ชั่ว, เน่าเปื่อย, ทำให้เสื่อม, ทำให้มีรอยเปื้อน
C : ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, มูลค่า
D : อบอุ่นและสะดวกสบาย, น่าสบาย

6. describe
A : การตกลงมา, การเคลื่อนต่ำลงมา, การเอียงลาดลงมา, การสืบเชื้อสาย, การถ่อมตัว
B : ได้มาจาก, ได้รับ, สืบ, กำเนิดมาจาก, กลายมาจาก
C : ผู้รักษาการแทน, ตัวแทน, ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทน
D : เล่า, พรรณนา

7. dismissal
A : ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความผิดปกติทางกายหรือใจ, ความวุ่นวาย
B : ไม่เหมือนกันอย่างมาก
C : (การ) ส่ง, รีบทำ, ข่าวด่วน, ส่งของ, ส่งหนังสือ
D : การไล่ออก, การบอกให้เลิก, การไม่พิจารณา, การยกฟ้อง

8. estimation
A : อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน, ทรัพย์สิน, มรดก
B : การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, สถาบัน
C : สำคัญ, จำเป็น
D : การประมาณ, การประเมิน, การวินิจฉัย, ความนับถือ

9. foster
A : สร้าง, ก่อตั้ง
B : ดูแล, อุปการะ, ส่งเสริม
C : เศษส่วน, ส่วนน้อย, ชิ้นส่วน, จำนวนเล็กน้อย
D : อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, เปราะ

10. freight
A : อิสระ, ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ให้เปล่า, ว่าง
B : เต็มไปด้วย (ปัญหา, อันตราย, ความลำบาก), บรรทุกเต็มไปด้วย
C : หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, ต้มตุ๋น
D : ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, การขนส่งสินค้า, บรรทุกสินค้า

11. fuel
A : สมหวัง, ทำให้บรรลุผล, ปฏิบัติตามหน้าที่, ทำให้พอใจ
B : ซึ่งเต็มเวลา, งานที่ทำทั้งวัน
C : หน้าที่, การปฏิบัติงาน, ภาระกิจ, บทบาท
D : เชื้อเพลิง, ตัวกระตุ้น

12. healthy
A : เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง
B : สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ
C : ศีรษะ, ส่วนหัว, ตำแหน่งผู้นำ, สำคัญ, ข้างหน้า
D : สุขภาพดี, แข็งแรง

13. illiteracy
A : การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, ความเลวร้าย
B : อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ
C : ทันทีทันใด, ฉับพลัน, กะทันหัน, ที่ส่งผลโดยตรง
D : การไร้การศึกษา, การไม่รู้หนังสือ, การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

14. intensify
A : ตั้งใจ, , มีเจตนา, มุ่งหมาย, หมายถึง
B : ฉลาด, มีหัวคิด
C : ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้มากขึ้น
D : การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

15. let
A : ให้, อนุญาต, เป็นเหตุให้, ปล่อย, ให้เช่า
B : จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, วรรณคดี
C : เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, คันนา, งานสโมสรสันนิบาต
D : เครื่องมือวัดระดับ, คงที่, ระดับ, ทำให้เรียบ

16. mate
A : ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งไม่มีใครเทียบ, ซึ่งไม่คู่ควร, ซึ่งติดไฟได้
B : เพื่อน, คู่สมรส, ผู้ช่วยนายเรือ, คู่ครอง
C : นายจ้าง, กัปตันเรือ, ผู้บังคับการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ต้นฉบับ, หัวหน้าครอบครัว
D : จำนวนมาก, ปริมาณมาก, กว้างขวาง, ครอบคลุม, กอง

17. plant
A : จานอาหาร, แผ่นโลหะ, โล่รางวัล, แม่พิมพ์โลหะ
B : พืช, ต้นไม้, การเพาะปลูก, การเกษตร, โรงงาน, สร้าง
C : ที่ราบสูง
D : มีเหตุผล, คล่อง

18. rebound
A : กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, สะท้อนกลับ, ดีดกลับ, ตอบสนอง
B : เงินคืน, ส่วนลด, หักคืน, เงินที่ต้องจ่ายคืนมา
C : อย่างมีเหตุผล, อย่างสมเหตุสมผล
D : จัดใหม่, ปรับปรุง, จัดเตรียมใหม่

19. rely
A : คงอยู่, เหลืออยู่
B : ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, ให้ความเห็น, การวิพากษ์วิจารณ์
C : น่าสังเกต, ประหลาด, ไม่ธรรมดา
D : ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, พึ่งพาอาศัย

20. versatile
A : พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบ
B : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
C : มีประโยชน์หลายอย่าง, สามารถปรับตัวได้ง่าย, มีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์
D : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้679
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้668
mod_vvisit_counterเดือนนี้679
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593491

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์