--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 186

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. ambiguous
A : ทะเยอทะยาน, ความปรารถนาอันแรงกล้า, จุดมุ่งหมาย
B : แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น
C : คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน
D : ท่ามกลาง, ระหว่าง, พร้อมกันกับ

2. artistic
A : ของเทียม, ของปลอม, สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
B : เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม, วิจิตรศิลป์, ผู้ที่ใช้เล่ห์, งดงาม
C : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ
D : สิ่งของ, บทความ, มาตรา, ข้อบังคับ, รายการ, กล่าวหา

3. begin
A : ประโยชน์, ตัวแทน, ในนามของ
B : ความประพฤติ, การกระทำ
C : ความเชื่อ, ความศรัทธา
D : เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, เกิดขึ้น, ก่อตั้ง

4. comprise
A : ประกอบด้วย
B : ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ฉลาด, หยั่งรู้ได้
C : ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความสงบของจิตใจ
D : เชื่อฟัง, ทำตาม

5. counterbalance
A : ปลอมแปลง, แกล้ง, ของปลอม, หลอกลวง
B : น้ำหนักถ่วง, ความเท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ถ่วงดุล
C : บัตร, ตั๋ว,ใบแนบโฆษณา, แบบฟอร์ม
D : เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางปฏิบัติ, หลักสูตร, กระบวนวิชา

6. exceed
A : ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, แบบอย่าง, แบบฝึกหัด
B : ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด
C : เกิน, มากกว่า
D : กระตุ้น, ทำให้นึกถึง, ทำให้ปรากฎตัว

7. executive
A : น่าเอาอย่าง, น่ายกย่อง, เป็นแบบอย่าง, เป็นเครื่องเตือน
B : ผู้บริหาร, นักบริหาร, เกี่ยวกับการบริหาร, เกี่ยวกับการดำเนินการ
C : ออกแรง, ออกกำลังกาย, พยายาม, ใช้อำนาจหน้าที่
D : จัดแสดง, แสดงนิทรรศการ, ออกแสดง, หลักฐาน

8. few
A : ไปเอามา, ถอนใจ, ดึงดูดใจ, แผนการ, ปีศาจ
B : อบอุ่นมาก, ร้อนรน, มีศรัทธาสูง, กระตือรือร้น
C : น้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย
D : ปุ๋ย, สิ่งที่ทำให้เกิดลูก

9. impede
A : ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว
B : กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว, จูงใจ
C : เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก, ค่อยๆ
D : ทำให้ตกอยู่ในอันตราย

10. inventor
A : รายการสิ่งของ, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สินค้าที่เก็บไว้
B : นักประดิษฐ์, คนต้นคิด
C : ลงทุน, อุทิศ
D : มองไม่เห็น, ไม่ปรากฎ, ซ่อนเร้น, เล็กจนมองไม่เห็น

11. notebook
A : ภาวะปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ, เป็นประจำ, เป็นมาตรฐาน
B : สมุดบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
C : เรื่องไร้สาระ, เรื่องเหลวไหล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล
D : ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

12. outlook
A : ผลิตผล, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา
B : ภาพ, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ, อนาคตที่คาดหวังไว้
C : ข้างนอก, ส่วนนอก, โฉมภายนอก, นอกจาก
D : เด่น, ที่ดีเยี่ยม, ที่ค้างชำระ, เป็นที่สังเกตเห็นได้

13. permit
A : อนุญาต, ยินยอม, เห็นชอบ, ใบอนุญาต
B : ถาวร, ยั่งยืน, คงทน, ยาวนาน
C : ตายได้, เน่าเปื่อยได้ง่าย, ซึ่งไม่ยืนยาว
D : นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา, ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา

14. profession
A : กำไร, ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
B : คิดลึกซึ้ง, ละเอียดละออ
C : อาชีพ, วิชาชีพ, การปฏิญาณตัว, การแสดงตัว, การนับถือศาสนา
D : ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากมาย, มากเกิน

15. rental
A : มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ
B : ค่าเช่า, การเช่า, รายได้จากการให้เช่า
C : การปฏิสังขรณ์, การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
D : สละ, ละทิ้ง, ปฎิเสธ, ไม่ยอมรับ, ตัดขาด

16. restriction
A : ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
B : การยับยั้ง, การกำหนดขอบเขต, การบังคับ, การควบคุม
C : เริ่มต้นใหม่, ดำเนินต่อไปใหม่, กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม
D : ขายปลีก, ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า, นำไปเล่าต่อ

17. rigid
A : แข็ง, ตายตัว, ดื้อ, ไม่ยืดหยุ่น, เข้มงวด
B : ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ
C : ปัญหา, ปริศนา
D : ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, การมีมากมาย, ความอุดม

18. scarcity
A : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก
B : กระจัดกระจาย, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
C : ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
D : ฉาก, เหตุการณ์, ทิวทัศน์

19. transgression
A : การโยกย้าย, การเปลี่ยนแปลง, การถ่ายโอน
B : ดีกว่า, เหนือกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย
C : การติดต่อทางธุรกิจ, การจัดการ, การดำเนินการ, รายงานการประชุม
D : การกระทำผิด

20. well
A : ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า
B : หวด, ตี, เฆี่ยน,โบย, ลงแส้, ตวัด
C : ดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, อย่างชำนาญ, อย่างแน่นอน
D : คนขายส่ง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้653
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้668
mod_vvisit_counterเดือนนี้653
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593465

Who's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์