--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : D (438 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

dagger

111

denounce

221

diffuse

331

distribution

2

dainty

112

denouncement

222

dignified

332

distrust

3

daintily

113

dense

223

dignify

333

disturb

4

daintiness

114

densely

224

digress

334

dive

5

dairy

115

density

225

dilate

335

diver

6

daisy

116

dent

226

dilatory

336

divergence

7

dale

117

dental

227

dilemma

337

diverse

8

dam

118

dentist

228

dilettante

338

diversify

9

damage

119

denunciation

229

diligent

339

diversion

10

damaging

120

deny

230

dilute

340

diversity

11

damn

121

department

231

dim

341

divert

12

damned

122

departure

232

dime

342

diverting

13

damning

123

depend on

233

diminish

343

diving

14

dance

124

dependence

234

dimly

344

divinity

15

dangerous

125

dependent

235

dimmer

345

divisibility

16

dangle

126

depict

236

dimness

346

divorce

17

dangling

127

deplete

237

din

347

divorcement

18

darken

128

deplore

238

dingy

348

divulge

19

darn

129

deposit

239

dioxide

349

dizzily

20

darned

130

depot

240

diplomacy

350

dizzy

21

daub

131

depraved

241

diplomatic

351

dock

22

dauntless

132

deprecate

242

diplomatically

352

document

23

dawn

133

depreciate

243

dire

353

dodge

24

daybreak

134

depressed

244

director

354

dogmatic

25

daytime

135

depressing

245

dirt

355

dolly

26

daze

136

depression

246

disadvantage

356

dolorous

27

dazed

137

deprived

247

disaffection

357

domain

28

dazedly

138

depth

248

disagree

358

dome

29

dazzle

139

deputy

249

disapprove

359

domesticate

30

dazzling

140

deride

250

disarm

360

dominance

31

dazzlingly

141

derision

251

disaster

361

dominant

32

deadline

142

derivative

252

disasters

362

dominate

33

deadliness

143

derive

253

discard

363

domination

34

deadly

144

derogatory

254

discernibly

364

don

35

deal with

145

descendant

255

discernment

365

donator

36

dean

146

descent

256

discharge

366

doom

37

dearth

147

description

257

disciples

367

doomed

38

debasement

148

deserve

258

discipline

368

dormitory

39

debate

149

designate

259

disclose

369

dose

40

debris

150

desirable

260

discomfort

370

dot

41

debtor

151

desire

261

disconcert

371

double

42

decade

152

desirous

262

disconsolate

372

doubt

43

decay

153

desolate

263

discount

373

doubtful

44

deceased

154

desolately

264

discourage

374

dough

45

deceit

155

desolateness

265

discouragingly

375

dove

46

deceitfulness

156

despatch

266

discourse

376

downfall

47

decency

157

desperate

267

discovery

377

downturn

48

decent

158

desperately

268

discreet

378

downward

49

decently

159

desperateness

269

discreetly

379

downwards

50

deception

160

despise

270

discrete

380

downy

51

decimal

161

despising

271

discretion

381

drab

52

decipher

162

despite

272

discretionary

382

draft

53

decision

163

despotic

273

discrimination

383

draftee

54

declaration

164

dessert

274

discursive

384

dragon

55

decline

165

destination

275

disdain

385

drainage

56

decorate

166

destine

276

disease

386

drama

57

decorated

167

destined

277

disenchant

387

dramatic

58

decorations

168

destiny

278

disfavor

388

dramatically

59

decrease

169

destroy

279

disfigure

389

dramatist

60

decree

170

destruction

280

disgrace

390

drapery

61

dedicated

171

detach

281

disguise

391

draw

62

dedication

172

detachable

282

dishonest

392

drawer

63

deduced

173

detached

283

dishonor

393

drawing

64

deduct

174

detachment

284

disinclined

394

dreadful

65

deed

175

detail

285

disintegration

395

drear

66

deep

176

detain

286

disk

396

drearily

67

defame

177

detect

287

dislike

397

dreariness

68

default

178

deteriorate

288

dismal

398

dreary

69

defect

179

deteriorating

289

dismally

399

drench

70

defensive

180

determination

290

dismay

400

drifting

71

defer

181

determine

291

dismissal

401

drill

72

deference

182

deterrent

292

dismount

402

drip

73

defiance

183

detriment

293

disobey

403

dripping

74

defy

184

detrimental

294

disorder

404

droop

75

define

185

devastation

295

disparaging

405

droopingly

76

definite

186

developed

296

disparate

406

drop

77

definition

187

development

297

disparity

407

drought

78

deflate

188

device

298

dispassionate

408

drowsy

79

defunct

189

devious

299

dispatch

409

druggist

80

degrade

190

devise

300

dispatcher

410

dry up

81

dehydrate

191

devoid

301

dispel

411

dub

82

deist

192

devote

302

dispense

412

dubious

83

deity

193

devoted

303

display

413

due

84

delay

194

devour

304

displease

414

dull

85

delectable

195

devout

305

disposed

415

dumb

86

delegate

196

dew

306

disposition

416

dumper

87

delete

197

dexterous

307

dispute

417

dumping

88

deliberately

198

diagnose

308

disseminate

418

dungeon

89

delicacy

199

diagram

309

dissemination

419

dupe

90

delicate

200

dial

310

dissension

420

duplicate

91

delicious

201

dialect

311

dissent

421

durable

92

deliciously

202

dialing

312

dissented from

422

during

93

deliciousness

203

dialling

313

dissertation

423

dusk

94

delighted

204

dialog

314

dissimilarity

424

duskiness

95

delineate

205

dialogue

315

dissipate

425

dusky

96

delinquent

206

diaries

316

dissolute

426

duty

97

delivery

207

diary

317

dissolve

427

dwell

98

dell

208

dice

318

distant

428

dweller

99

delta

209

dictation

319

distasteful

429

dwelling

100

deluge

210

dictators

320

distinct

430

dwelt

101

demagogue

211

dictum

321

distinction

431

dwindle

102

demand

212

didactic

322

distinctive

432

dye

103

demeanor

213

diet

323

distinguish

433

dyed

104

demolition

214

dieter

324

distinguished

434

dyer

105

demon

215

differ

325

distort

435

dying

106

demonstrate

216

difference

326

distract

436

dynamic

107

demure

217

different

327

distractingly

437

dynastic

108

den

218

differentiate

328

distraught

438

dynasty

109

denote

219

difficult

329

distress

 

 

110

denouement

220

diffident

330

distribute

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้644
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้668
mod_vvisit_counterเดือนนี้644
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593456

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ