--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : L (208 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

lab

53

lawful

105

light

157

loftiness

2

label

54

lawfully

106

lighthouse

158

lofty

3

laboratory

55

lawfulness

107

likelihood

159

logic

4

laborer

56

layer

108

likely

160

logical

5

labyrinth

57

layman

109

likeness

161

loin

6

labyrinthine

58

lazy

110

likewise

162

lonesome

7

lachrymose

59

learning

111

liking

163

lonesomeness

8

lack

60

lease

112

limb

164

long

9

laconic

61

leasing

113

lime

165

longevity

10

lade

62

leather

114

limestone

166

longing

11

laden

63

leaf

115

limitation

167

lookout

12

lading

64

leaves

116

limited

168

loom

13

lag

65

lecture

117

limitless

169

loop

14

laggard

66

ledge

118

limp

170

loose

15

lain

67

ledgy

119

limply

171

loosely

16

lame

68

lee

120

limpness

172

loosen

17

lamely

69

legal

121

line

173

loosening

18

lameness

70

legend

122

linear

174

loot

19

lament

71

legible

123

linger

175

lore

20

lance

72

legion

124

lingering

176

loss

21

land

73

legislative

125

lingeringly

177

lotion

22

landed

74

legitimate

126

linguistic

178

loud

23

landmark

75

leisure

127

lining

179

lounge

24

landscape

76

leisurely

128

link

180

love

25

landscaping

77

lemon

129

linker

181

loveliness

26

languid

78

lend

130

links

182

lovely

27

lanky

79

length

131

liquid

183

low

28

lantern

80

lengthen

132

liquidate

184

lower

29

lapse

81

lenient

133

listless

185

lowland

30

larceny

82

lens

134

literal

186

loyalist

31

lard

83

lent

135

literally

187

loyalty

32

lardy

84

lessen

136

literary

188

lucid

33

large

85

lest

137

litter

189

lucrative

34

largely

86

lethal

138

littery

190

ludicrous

35

lark

87

lethargic

139

lively

191

luggage

36

larva

88

letter

140

liver

192

lull

37

larvae

89

letters

141

livery

193

luminary

38

larval

90

lettuce

142

livestock

194

luminescence

39

laser

91

levy

143

load

195

luminous

40

lash

92

liability

144

loafer

196

lunar

41

lass

93

liable

145

loan

197

lure

42

late

94

librarian

146

loathe

198

lurk

43

lately

95

licence

147

lobe

199

luscious

44

latent

96

license

148

local

200

luster

45

latitude

97

licensee

149

locality

201

lustily

46

latitudinal

98

licenser

150

locate

202

lustre

47

laughter

99

licensor

151

location

203

lustrous

48

laundry

100

lick

152

locomotive

204

lusty

49

laurel

101

lid

153

lode

205

luxuriant

50

lava

102

life

154

lodging

206

luxury

51

lavender

103

life cycle

155

loft

207

lying

52

lavish

104

lifetime

156

loftily

208

lynching

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้698
mod_vvisit_counterเดือนนี้2181
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6594993

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ