--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 223

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. abreast
A : ในต่างประเทศ, ในต่างแดน, แพร่หลาย, กว้างขวาง
B : เคียงข้าง; เคียงบ่าเคียงไหล่
C : ขาด, ไม่อยู่
D : สมบูรณ์, ทั้งหมด, แท้จริง, แน่นอน, ไม่เจือปน, ไม่มีขอบเขต

2. accessory
A : เครื่องประดับ, ส่วนเพิ่มเติม, อุปกรณ์เพิ่มเติม, ผู้สมรู้ร่วมคิด
B : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
C : ตอบรับ, ตอบสนอง, ยอมรับ, รับเอามา, เห็นพ้องกับ, การอดทน
D : พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น

3. apparel
A : เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, หลักฐานแรกเริ่ม
B : อุทธรณ์, ร้องเรียน, ขอร้อง
C : เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, แต่งกาย
D : ดึงดูดความสนใจ, ยวนใจ

4. calibrate
A : ตรวจตา, วัด, แสดงเครื่องหมายการวัด, ทำให้เป็นมาตรฐาน
B : เงียบ, สงบ
C : การกล่าวร้าย, การป้ายสี, คำสบประมาท, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
D : ยกเลิก

5. citizenship
A : ฐานะประชากร, สัญชาติ, ความเป็นพลเมือง
B : อ้างอิง, กล่าวอ้าง, กล่าวสนับสนุน, ชมเชย
C : ล้อมรอบ, เดินรอบ, ผ่าน, ใช้เล่ห์หลบหลีก, หลีกเลี่ยง
D : เหตุการณ์, โอกาส

6. commentator
A : การค้า, การพาณิชย์, การแลกเปลี่ยน, ธุรกิจการค้า
B : คณะกรรมการ, ผู้ปกครอง, ผู้อนุบาล
C : ธรรมดา, ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน
D : ผู้วิจารณ์, ผู้ออกความเห็น, ผู้อธิบาย, ผู้บรรยายข่าว

7. equity
A : ความเสมอภาค, ความเที่ยงธรรม, ความถูกต้อง, ความยุติธรรม
B : อุปกรณ์, เครื่องมือ
C : ตอน, ฉาก, บท, กรณี, ครั้ง, องค์
D : สิ่งแวดล้อม, สภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่หุ้มห่อ

8. furnish
A : ร่อง, ร่องดิน, รอยย่น, ทางเดินเรือ
B : ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง
C : จัดหา, จัดให้มี, ตกแต่ง, ติดตั้ง
D : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น

9. globe
A : โลก, รูปทรงกลม, ลูกโลก, แผนที่โลก
B : เหลือบมอง, ชำเลือง
C : ลื่นไหล, ร่อน, เลื้อย, เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, เครื่องร่อน
D : ยกเลิก, ละทิ้ง, ยินยอมให้, ไม่ไว้วางใจ

10. habit
A : นิสัย, ความเคยชิน
B : หยุด, ยับยั้ง
C : ส่งให้ด้วยมือ, ยื่นให้, มอบอำนาจให้กับ, ยอมให้
D : หนังสือคู่มือ, ตำราคู่มือ

11. hoe
A : หลอกลวง, สิ่งหลอกลวง, การเล่นตลก
B : การว่าจ้าง
C : จอบ, เกรียงโบกปูน, เหล็กเกลี่ยไฟ, ขุด, พรวน
D : เหตุขัดข้อง, การป้องกัน, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค

12. hospital
A : บ้าน, ที่อยู่, โรงเรือน, ครอบครัว, ตระกูล
B : โรงพยาบาล
C : ชั่วโมง, 60 นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน
D : อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า, ยังคง, แต่กระนั้นก็ดี

13. incline
A : รายได้, เงินได้, รายรับ, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
B : โน้มเอียง, เบี่ยงเบน, มีแนวโน้มที่จะ, เอียงลาด, โค้ง
C : ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด, ซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจได้
D : ตำแหน่ง, หน้าที่, เวลาประจำตำแหน่ง

14. maturation
A : การเจริญเติบโตเต็มที่, ความเป็นผู้ใหญ่, การสุกงอม, การแก่จัด
B : เรื่อง, เรื่องราว, สิ่งที่ต้องทำ
C : เกี่ยวกับมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, ฝ่ายมารดา
D : ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งไม่มีใครเทียบ, ซึ่งไม่คู่ควร, ซึ่งติดไฟได้

15. occurrence
A : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
B : เหตุการณ์, เรื่องที่เกิดขึ้น
C : การรุก, การกระทำผิด, ทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว
D : เสนอให้พิจารณา, อาสา

16. power
A : กระเป๋า, ถุงเล็กๆ, ถุงหน้าท้องสัตว์, โพรง
B : ท่าทาง, อาการ, ทัศนคติ, ความคิดเห็น, ตำแหน่ง
C : พลังงาน, อำนาจ, อิทธิพล, ความสามารถ
D : การเลื่อนเวลาออกไป

17. rampart
A : อย่างไร้แบบแผน
B : ระยะ, ลำดับ, ขอบเขต
C : เชิงเทิน, กำแพงดินสำหรับป้องกัน, ปราการ, ป้อม
D : อาวุโส, เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก, มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ

18. self
A : การเลือก, การคัดเลือก, สิ่งที่ได้รับเลือก, รายการให้เลือก
B : ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง
C : ตนเอง, ธาตุแท้, ลักษณะเฉพาะของบุคคล, ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน
D : ยึด, จับ, คว้าโอกาส

19. solidify
A : แก้ปัญหา, อธิบาย, หาคำตอบ, ละลาย, ล้าง
B : มืดมน, ซึมเศร้า
C : ทำให้เป็นของแข็ง, ทำให้แข็งตัว, รวมกันเป็นปึกแผ่น
D : บางส่วน, ประมาณ, คร่าวๆ, เล็กน้อย

20. unimportant
A : ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, รวมกัน, ทำให้เป็นแบบเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน
B : ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว
C : โชคไม่ดี, น่าเสียดาย
D : คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง ,ที่ผิดคาด, ฉับพลัน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3514
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745229

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์