--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 225

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. access
A : เครื่องประดับ, ส่วนเพิ่มเติม, อุปกรณ์เพิ่มเติม, ผู้สมรู้ร่วมคิด
B : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
C : ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
D : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้

2. acceptance
A : พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น
B : เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น, เร่ง
C : ตอบรับ, ตอบสนอง, ยอมรับ, รับเอามา, เห็นพ้องกับ, การอดทน
D : มากมาย, ท่วมท้น, เต็มเปี่ยม, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์

3. incredible
A : เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
B : ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิดพลาด, ซึ่งไม่สมควร
C : ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ
D : รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท, รวมเข้าด้วยกัน

4. inscribe
A : หว่านเมล็ด, เพาะเชื้อ, ผสมเทียม, ทำให้ตั้งครรภ์
B : จารึก, สลัก, ลงชื่อ, เขียนคำอุทิศ, ลงรายการ
C : ใส่เข้า, สอด, แทรก, บรรจุ
D : ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย, สัพเพเหระ

5. offer
A : เสนอให้พิจารณา, อาสา
B : ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, ก้าวร้าว, น่ารังเกียจ, การโจมตี
C : การกระทำผิด, การกระทำผิดกฎหมาย, การโจมตี, ความโกรธเคือง
D : เป็นธรรมดา, แน่ทีเดียว

6. overt
A : โค่น, ล้มคว่ำ, ขว้างไกลเกินไป, ล้มล้างจากอำนาจ
B : ล่วงเวลา, งานนอกเวลา, เงินค่าล่วงเวลา
C : เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, โจ่งแจ้ง
D : การอธิบายคร่าวๆ, การอธิบายโดยสรุป

7. pathfinder
A : สิทธิบัตร, เอกสารสิทธิ์, ที่แพร่ขยาย, ซึ่งเปิดเผย
B : ผู้เบิกทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา
C : เสริม, ชุน, รอยปะ, ติดตั้ง, ช่วงเวลายากลำบาก
D : ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

8. proficient
A : กำไร, ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
B : คิดลึกซึ้ง, ละเอียดละออ
C : ชำนาญ
D : ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากมาย, มากเกิน

9. provider
A : สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
B : พิสูจน์, ตรวจสอบ, ทดลอง, ปรากฏ
C : ผู้จัดหา
D : ภูมิใจ, หยิ่ง

10. sensitivity
A : ความรู้สึกไว, การตอบสนองไว, ความเฉียบแหลม, การมีไหวพริบ
B : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
C : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง
D : เคร่งเครียด, จริงจัง, เคร่งครัด, สาหัส, ร้ายแรง

11. setback
A : จัดเตรียม, ติดตั้ง, สร้างขึ้น, ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
B : การเสื่อมถอย, ความล้มเหลว, การถอยหลัง, การทรุดลง
C : เริ่มออกเดินทาง, เริ่มงาน
D : การนั่งประชุม, สมัยประชุม, เวลาในการประชุม, ภาคการศึกษา

12. shuttle
A : เจ็บป่วย, ไม่สบาย, รำคาญใจ, เบื่อ, คนป่วย
B : ร่อน, กรอง, วินิจฉัย, กลั่นกรอง, คัดเลือก
C : กระสวยเครื่องทอ-เย็บผ้า, พาหนะขนส่งสาธารณะ, กลับไปกลับมาอย่างเร็ว
D : เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ป้าย, เซ็นชื่อ, แสดงอากัปกิริยา

13. small
A : เล็ก, น้อย, ไม่สำคัญ, ไม่มาก, ยังเด็ก
B : ตกต่ำมาก, การตกต่ำทางเศรษฐกิจ, ซบเซา, การทรุดตัวลง
C : ช่องที่แคบและยาว, ช่องใส่สตางค์, ช่องใส่จดหมาย, ตำแหน่งงาน
D : คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา

14. tell
A : อารมณ์, นิสัย, ความโกรธ, ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, ทำให้เข้มแข็งขึ้น
B : ชั่วคราว, ไม่ถาวร
C : ผู้เช่า, ผู้อยู่อาศัย, ผู้ครอบครอง
D : บอก, แจ้ง, พูด, บรรยาย, แสดงผล, ทำนาย

15. token
A : งานหนัก, การตรากตรำ, ความเหน็ดเหนื่อย, ก้าวหน้าช้า
B : พร้อมกัน, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน
C : ส่วนที่อยู่ปลาย, ทำให้เอียง, คว่ำลง, ให้รางวัล, คำแนะนำ
D : เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, หลักฐาน, ของที่ระลึก

16. unsophisticated
A : ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน, ไม่สม่ำเสมอ, ที่มีอารมณ์ผันผวน
B : ซื่อๆ, ง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ตรงไปตรงมา
C : จนกว่า, จนกระทั่ง, เกือบจะ
D : ไม่ได้ใช้, ไม่เคยใช้, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน

17. usual
A : ธรรมดา, ปรกติ, เป็นประจำ
B : ผู้ใช้, ผู้ติดยาเสพติด
C : ไม่มีประโยชน์, ไม่มีผล, ใช้การไม่ได้
D : เร่งด่วน, ฉุกเฉิน

18. warehouse
A : ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน
B : กระดาษบุผนัง, ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์
C : โกดัง, คลังสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
D : กระเป๋าใส่ธนบัตร, ถุงหนังเล็กๆสำหรับ ใส่เครื่องมือ, ย่ามเดินทาง

19. wooden
A : ขนแกะ
B : คำ, คำศัพท์, คำพูด, ข่าวสาร, คำบอกรหัส, คำสัญญา
C : ทำด้วยไม้, งุ่มง่าม, แข็งทื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา
D : งาน, สิ่งที่ทำ, ปฏิบัติงาน, เป็นผลสำเร็จ, ออกแรง

20. x-ray
A : คริสต์มาส
B : ล้อเลียน, เยาะเย้ย, บิดเบี้ยว
C : ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม
D : รังสีเอ็กซ์, ภาพเอ็กซ์เรย์, ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3553
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745268

Who's Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์