--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 226

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. absorb
A : ดูดซึม, ซึมซับ, หมกมุ่น, สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, รับรู้, รับเอา
B : อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย, ปล่อยให้พ้นผิด
C : อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
D : ขาด, ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ปราศจาก

2. ambiguous
A : ทะเยอทะยาน, ความปรารถนาอันแรงกล้า, จุดมุ่งหมาย
B : ซุ่มโจมตี, ซ่อนอยู่
C : คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน
D : แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น

3. clothe
A : ใกล้, สนิทสนม, เป็นความลับ, ลงเอย, ปิดบัญชี, สรุป
B : นาฬิกา, จับเวลา, สังเกตเห็น, ตีหรือชก
C : แต่งตัว, ใส่เสื้ออาภรณ์, ปกคลุมด้วย
D : ปีน, ไต่, ลอยขึ้น, ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, ไต่เต้าขึ้น

4. comprise
A : ประกอบด้วย
B : การประนีประนอม, การยอมรับ, สิ่งที่เป็นครึ่งๆกลางๆ, เป็นภัยต่อ
C : คำนวณ, ประมาณการ, นับ, ใช้คอมพิวเตอร์
D : ซ่อน, ปิดบัง, เก็บเป็นความลับ, ปกปิด

5. counterbalance
A : ผู้ให้คำปรึกษา, ตำแหน่งอุปทูต, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย
B : น้ำหนักถ่วง, ความเท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ถ่วงดุล
C : ที่นอน, เก้าอี้ยาว, ทำให้นอนลง, เอนลง
D : แพง, มีราคาสูง, มีค่ามาก, ฟุ่มเฟือย

6. deficit
A : นิยาม, คำจำกัดความ
B : หันเห, บ่ายเบน, เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ
C : อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม
D : ปริมาณที่ขาด, การขาดแคลน, การขาดดุล, การขาดทุน

7. divert
A : เขต, ตำบล, ท้องถิ่น, มณฑล, แบ่งอาณาเขต, อาณาบริเวณ
B : เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้เพลิดเพลิน, เบนความสนใจ
C : ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, เครื่องจ่ายไฟ
D : ความเศร้าโศก, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย

8. few
A : ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ
B : แปรปรวน, ไม่แน่นอน
C : น้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย
D : ทุ่งนา, สนาม,อาณาเขต, สาขา, รับลูกบอล

9. flow
A : คนขายดอกไม้, ร้านขายดอกไม้, พืชไม้ดอกและพืชไม้ประดับ
B : พื้น, ชั้นของตึก, ระดับต่ำสุด, ทำให้สับสน
C : ไหลเวียน, ราบรื่น, กระแสน้ำ, การมีประจำเดือน
D : ซึ่งลอยอยู่, ไม่คงที่, ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา

10. irrelevant
A : ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้อักเสบ
B : สิ่งของ, ข่าว, รายการ, ลงบันทึก
C : เส้นทาง, แผนการการเดินทาง, กำหนดการเดินทาง
D : ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น, ไม่สัมพันธ์กัน

11. levee
A : ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย, กระดาษที่มีตราด้านบน
B : ให้, อนุญาต, เป็นเหตุให้, ปล่อย, ให้เช่า
C : ทำให้น้อยลง, ลดลง, บรรเทา, ผ่อนคลาย
D : เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, คันนา, งานสโมสรสันนิบาต

12. living
A : ระวางน้ำหนัก, ภาระ, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
B : การให้ยืม, เงินกู้, ให้กู้
C : มีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน, เจริญขึ้น
D : ระเบียง, ห้องรับรอง, วิ่งเต้น, ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง

13. need
A : ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ขาดแคลน, ควรทำ
B : การเข้าใกล้
C : คลื่นไส้
D : ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ธาตุแท้

14. perfect
A : กระทำ, ปฎิบัติ, ดำเนินการ, แสดง, ทำให้สำเร็จ
B : พอเป็นพิธี, สุกเอาเผากิน, ลวกๆ
C : ภัยอันตราย, ความหายนะ, การเสี่ยงภัย, มรสุมร้าย
D : สมบูรณ์แบบ, ดีพร้อม, ดีเลิศ, ไม่มีตำหนิ, เชี่ยวชาญ

15. purify
A : ทำให้บริสุทธิ์, ชำระล้าง, ล้างบาป, ทำให้ไร้มลทิน
B : ผู้ซื้อ
C : การลงโทษ
D : ความตรงเวลา, ความฉับไว

16. shuttle
A : เจ็บป่วย, ไม่สบาย, รำคาญใจ, เบื่อ, คนป่วย
B : ร่อน, กรอง, วินิจฉัย, กลั่นกรอง, คัดเลือก
C : กระสวยเครื่องทอ-เย็บผ้า, พาหนะขนส่งสาธารณะ, กลับไปกลับมาอย่างเร็ว
D : สายตา, การมองเห็น, ทิวทัศน์

17. suite
A : กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง, หีบรูปสี่เหลี่ยม
B : การแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, ข้อเสนอ, ข้อชวนคิด
C : ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์, คณะผู้ติดตาม, กลุ่ม
D : ทำให้แผ่กระจาย, ระบาย, ทำให้เปียกชุ่ม, ทำให้ซาบซึ้ง

18. tedious
A : การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี, โทรคมนาคม
B : น่าเบื่อ, น่าเหน็ดเหนื่อย
C : อารมณ์, นิสัย, ความโกรธ, ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, ทำให้เข้มแข็งขึ้น
D : ชั่วคราว, ไม่ถาวร

19. token
A : งานหนัก, การตรากตรำ, ความเหน็ดเหนื่อย, ก้าวหน้าช้า
B : พร้อมกัน, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน
C : หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, บรรดาศักดิ์, คำนำหน้าชื่อ, กรรมสิทธิ์
D : เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, หลักฐาน, ของที่ระลึก

20. transgression
A : ผ่าน, ส่งผ่าน, โคจรผ่าน, การขนส่ง
B : โปร่งใส, ซื่อสัตย์
C : กักขัง, กับดัก
D : การกระทำผิด

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3521
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745236

Who's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์