--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 227

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. acceptance
A : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
B : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
C : ตอบรับ, ตอบสนอง, ยอมรับ, รับเอามา, เห็นพ้องกับ, การอดทน
C : ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

2. as soon as
A : เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม, วิจิตรศิลป์, ผู้ที่ใช้เล่ห์, งดงาม
B : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ
C : ทันทีที่, ทันใดที่
C : สิ่งของ, บทความ, มาตรา, ข้อบังคับ, รายการ, กล่าวหา

3. automobile
A : เป็นอิสระ, เกิดขึ้นเอง, ปกครองตนเอง
B : เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, สนับสนุน, สำรอง
C : รถยนต์, เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ
C : โดยเฉลี่ย, ธรรมดา

4. equity
A : ความเสมอภาค, ความเที่ยงธรรม, ความถูกต้อง, ความยุติธรรม
B : อุปกรณ์, เครื่องมือ
C : ตอน, ฉาก, บท, กรณี, ครั้ง, องค์
C : สิ่งแวดล้อม, สภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่หุ้มห่อ

5. exceed
A : กระตุ้น, ปลุกปั่น, ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้ระลึกถึง
B : กันออกไป, แยกออกไป
C : เกิน, มากกว่า
C : ขอโทษ, ข้อแก้ตัว, อ้างเหตุผล, การให้อภัย, การปลดเปลื้อง

6. executive
A : น่าเอาอย่าง, น่ายกย่อง, เป็นแบบอย่าง, เป็นเครื่องเตือน
B : ผู้บริหาร, นักบริหาร, เกี่ยวกับการบริหาร, เกี่ยวกับการดำเนินการ
C : การออกแรง, การออกกำลังกาย, ความพยายาม
C : จัดแสดง, แสดงนิทรรศการ, ออกแสดง, หลักฐาน

7. falter
A : ขาดความมั่นใจ, เดินสะดุด, ลังเล, พูดตะกุกตะกัก
B : ล้มลงบน, เป็นหน้าที่ของ, เกิดขึ้น, โจมตี
C : ปลอมแปลง, เสแสร้ง, แกล้งทำ, สร้างเรื่องขึ้น
C : ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความน่าเชื่อถือ

8. fusion
A : จู้จี้, ชอบจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ยุ่ง, ละเอียดลออ
B : อนาคต, ภายภาคหน้า, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การซื้อขายล่วงหน้า
C : เครื่องมือ, อุปกรณ์, สิ่งประดิษฐ์, กลไกขนาดเล็ก
C : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น

9. inscribe
A : อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
B : จารึก, สลัก, ลงชื่อ, เขียนคำอุทิศ, ลงรายการ
C : คนชอบเปลี่ยนแปลง, ผู้เปลี่ยนแปลง
C : ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ซึ่งไม่มีความผิด, คนโง่

10. journey
A : ความสุขใจ, ความปีติยินดี,ความสุขสบาย, ดีใจ
B : การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ท่องเที่ยว
C : ผู้พิพากษา, ผู้ตัดสิน
C : ปนเป, ทำยุ่งเหยิง, ทำวุ่น, ความสับสน

11. logical
A : มีเหตุผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, การตัดสินด้วยเหตุผล
B : การพำนัก, ที่พำนักชั่วคราว, การเข้าพัก
C : ช่างทำกุญแจ, ช่างซ่อมกุญแจ
C : ประจำท้องถิ่น, ส่วนท้องถิ่น

12. occupant
A : ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, มีอยู่, เข้ามาในจิตใจ
B : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
C : การรุก, การกระทำผิด, ทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว
C : ผู้ครอบครอง, ผู้ที่อาศัยอยู่

13. offer
A : เสนอให้พิจารณา, อาสา
B : สำนักงาน, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่ง, หน้าที่
C : ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป, ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก
C : บ่อยๆ, บ่อยครั้ง, เป็นประจำ

14. pathfinder
A : สิทธิบัตร, เอกสารสิทธิ์, ที่แพร่ขยาย, ซึ่งเปิดเผย
B : ผู้เบิกทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา
C : เสริม, ชุน, รอยปะ, ติดตั้ง, ช่วงเวลายากลำบาก
C : ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

15. preempt
A : ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญ
B : หลักฐาน, ข้อสนับสนุนสมมุติฐาน, อ้างหลักฐาน, เสนอสมมติฐาน
C : ครอบครอง, ได้มาก่อน, ยึดก่อน, ซึ่งจองไว้
C : เงินรางวัล, ค่าบริการเพิ่มเติม

16. present
A : สงวน, ทำให้คงอยู่, อนุรักษ์, ถนอมอาหาร, ป่าสงวน
B : ประธาน, อธิการบดี, ประธานาธิบดี, ประมุข
C : ของขวัญ, ปัจจุบัน
C : กด, ทับ, บีบ, รัด, รีดให้เรียบ, หนังสือพิมพ์, นักข่าว

17. prolific
A : โครงการ, แผนงาน, ออกแบบ,วางแผน
B : ห้าม, ข้อละเว้น
C : อุดมสมบูรณ์, มากมาย, ลูกดก
C : อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, อย่างค่อยๆ คืบหน้า, อย่างต่อเนื่อง

18. setback
A : สถานที่ติดตั้ง, สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ
B : การเสื่อมถอย, ความล้มเหลว, การถอยหลัง, การทรุดลง
C : หลาย, มากกว่าสอง
C : รุนแรง, เข้มงวด, ดุเดือด, เคร่งครัด

19. think
A : ผอมบาง, น้อย, เบา, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
B : ความหนา, ชั้นของวัตถุ, ความข้น, ความโง่
C : ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, ระลึก, ไตร่ตรอง, ตั้งใจ
C : เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, โดยเหตุนั้น

20. vendor
A : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง
B : ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย
C : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
C : การพูดแต่ความจริง, ความถูกต้อง, ความซื่อตรง, ความแม่นยำ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้110
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3580
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745295

Who's Online

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์