--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 229

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. accident
A : เครื่องประดับ, ส่วนเพิ่มเติม, อุปกรณ์เพิ่มเติม, ผู้สมรู้ร่วมคิด
B : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
C : ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, เข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
D : พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น

2. disclose
A : ความไม่สะดวกสบาย, ความลำบาก
B : เปิดเผย, เปิดโปง
C : ซึ่งไม่ปะติดปะต่อ, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งแยกออกจากกัน
D : ลดราคา, ส่วนลด

3. fog
A : จุดรวมแสง, จุดศูนย์รวม, เพ่งความคิด, ปรับภาพให้เห็นชัดเจน
B : เกี่ยวกับการบิน, ล่องลอย, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, ปลิวสะบัด
C : หมอก, ทำให้เป็นฝ้ามัว, ความคลุมเครือ, ทำให้งงงวย, ไม่ชัดเจน
D : หิมะหรือฝนที่ตกปรอยๆ, ความตื่นเต้นอย่างกะทันหัน, ความเกรียวกราว, ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น

4. impede
A : ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว
B : กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว, จูงใจ
C : ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ, คำสั่ง, ข้อบังคับ
D : เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก, ค่อยๆ

5. incredible
A : เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
B : ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิดพลาด, ซึ่งไม่สมควร
C : ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ
D : ความไม่สะดวก, ความยุ่งยาก, ความลำบาก

6. notebook
A : น่าสังเกต, น่าจดจำ, สำคัญ, ควรพิจารณา
B : สมุดบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
C : แจ้งความ, ประกาศ, บอกกล่าว
D : อย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่

7. outstanding
A : เด่น, ที่ดีเยี่ยม, ที่ค้างชำระ, เป็นที่สังเกตเห็นได้
B : ข้างนอก, ส่วนนอก, โฉมภายนอก, นอกจาก
C : ผลิตผล, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา
D : ภาพ, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ, อนาคตที่คาดหวังไว้

8. overt
A : โค่น, ล้มคว่ำ, ขว้างไกลเกินไป, ล้มล้างจากอำนาจ
B : ล่วงเวลา, งานนอกเวลา, เงินค่าล่วงเวลา
C : การอธิบายคร่าวๆ, การอธิบายโดยสรุป
D : เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, โจ่งแจ้ง

9. rental
A : มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ
B : ค่าเช่า, การเช่า, รายได้จากการให้เช่า
C : การปฏิสังขรณ์, การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
D : สละ, ละทิ้ง, ปฎิเสธ, ไม่ยอมรับ, ตัดขาด

10. scarcity
A : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก
B : กระจัดกระจาย, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
C : ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
D : ฉาก, เหตุการณ์, ทิวทัศน์

11. separation
A : ความรู้สึกไว, การตอบสนองไว, ความเฉียบแหลม, การมีไหวพริบ
B : ความเป็นผู้มีอาวุโส, ระดับอาวุโส, การมีอายุมาก, ตำแหน่งผู้อาวุโส
C : ไร้ความรู้สึก, ไม่มีสติ, ไม่มีความหมาย, โง่เขลา
D : การแยกออก, การแบ่งแยก, การลาจาก, การแยกทางกัน, การหย่าร้าง

12. shirk
A : อาการตกใจสุดขีด, อาการสะเทือนใจ, ทำให้สะดุ้งตกใจ, กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
B : ร้านค้า, ร้านขายปลีก, โรงงานเล็ก, ซื้อของ, จับจ่าย
C : หลีกเลี่ยง, หนีงาน, หนีความรับผิดชอบ, ปัด
D : สั้น, เตี้ย, ไม่นาน, ขาดแคลน, ย่อๆ, อย่างกะทันหัน, การลัดวงจร

13. somewhat
A : ค่อนข้าง, บ้าง, บางส่วน, บางตอน
B : มืดมน, ซึมเศร้า
C : แก้ปัญหา, อธิบาย, หาคำตอบ, ละลาย, ล้าง
D : การอยู่โดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่ลำพัง, ความอ้างว้าง

14. tell
A : อารมณ์, นิสัย, ความโกรธ, ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, ทำให้เข้มแข็งขึ้น
B : ชั่วคราว, ไม่ถาวร
C : ผู้เช่า, ผู้อยู่อาศัย, ผู้ครอบครอง
D : บอก, แจ้ง, พูด, บรรยาย, แสดงผล, ทำนาย

15. traffic
A : โบราณ, ดั้งเดิม, เก่าแก่, เป็นประเพณี
B : การจราจร, ค้าขาย, การลักลอบค้า, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
C : เครื่องหมายการค้า
D : เมือง, นคร, เขตชุมชน, ชาวเมือง

16. unseemly
A : ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ทำงาน
B : ปล่อยออก, ไขกุญแจ, เปิดออก, เปิดเผย
C : นอกจาก, จนกว่า, ยกเว้น, เว้นแต่
D : ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ไม่เข้าแบบ

17. utilization
A : ระดับสูงสุด, สุดขีด
B : ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง
C : ใช้เป็นประโยชน์
D : พักผ่อน

18. well
A : น้ำหนัก, ความหนัก, มวล, เป็นภาระ, มีอคติ
B : รายสัปดาห์, ทุกสัปดาห์
C : ดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, อย่างชำนาญ, อย่างแน่นอน
D : ถักทอ, สาน,ถัก, ร้อย, เรียบเรียง, แกว่งไกว

19. wither
A : เหี่ยวเฉา, ทำให้พูดไม่ออก
B : ภายใน, ส่วนใน, ข้างใน
C : ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัดกลั้น, อดทน
D : พยาน, ผู้เห็น, ผู้รับรู้, หลักฐาน, เป็นผู้ลงนามร่วม

20. wry
A : ล้อเลียน, เยาะเย้ย, บิดเบี้ยว
B : ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม
C : เขียนทันที, ตัด, ทิ้ง
D : บิด, ขัน, ไข, ดึงและบิดอย่างแรง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้696
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้609
mod_vvisit_counterเดือนนี้13741
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6567036

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์