--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : V (116 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

vacant

30

vase

59

vexed

88

virtuous

2

vacantly

31

vassal

60

vexing

89

virtuously

3

vacantness

32

vastness

61

via

90

virtuousness

4

vacation

33

vault

62

vicarious

91

virulence

5

vacationer

34

vaunt

63

vicinity

92

virus

6

vacationing

35

vegetable

64

vicious

93

visible

7

vaccine

36

vegetation

65

vicissitude

94

visually

8

vacuum

37

vegetational

66

victor

95

vital

9

vagabond

38

vehemence

67

viewer

96

vitamin

10

vague

39

vehicle

68

viewpoint

97

vituperate

11

vale

40

vend

69

vigilant

98

vituperation

12

valiant

41

veneer

70

vigor

99

vituperative

13

valiantly

42

venerable

71

vigorous

100

vivid

14

validate

43

vengeance

72

vigorously

101

vividly

15

valor

44

veranda

73

vigour

102

vividness

16

valour

45

verandah

74

vile

103

vocabulary

17

valuable

46

verdant

75

vilely

104

vocal

18

valueless

47

verdict

76

vileness

105

vocally

19

valve

48

verge

77

villain

106

voice

20

valveless

49

verifiable

78

vindicate

107

void

21

van

50

vernal

79

vinegar

108

voider

22

vanity

51

versatile

80

vineyard

109

voidness

23

vanquish

52

version

81

violence

110

volatile

24

vapor

53

vessel

82

violin

111

volcano

25

variable

54

vest

83

violinist

112

voluble

26

variation

55

veteran

84

virago

113

volume

27

variety

56

veto

85

virgin

114

volunteer

28

various

57

vex

86

virtual

115

vulgar

29

vary

58

vexation

87

virtually

116

vulnerable

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้698
mod_vvisit_counterเดือนนี้2158
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6594970

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ