--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
Graduate School of Business (GSB) : Stanford University
 
 
แปล/เรียบเรียง : สาระดีดี.คอม
 
 
 
 Stanford_Graduate_School_of_Business.JPG - 53.59 Kb

ค่าเล่าเรียน  53,118 ดอลลาร์ต่อปี

รายได้เฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา  118,793 ดอลลาร์

 


          ภาวะผู้นำเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด sunny campus    นักศึกษาจะต้องเจอกับกรณีศึกษาและสถานการจำลองที่ค่อนข้างกดดันเกี่ยวกับการบริการจัดการ  ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การเลิกจ้างพนักงาน    นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิพากษ์ตัวเองและเรียนรู้จากกันและกันอีกทางหนึ่ง    อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาต่างๆ เป็นระยะ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเชิญผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ทั่วประเทศมาเพื่อสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

          นักศึกษาที่ศึกษาที่ GSB  จะสามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในเจ็ดสาขา  ซึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทในหลักสูตร Sloan Master’s Program ซึ่งจะได้รับปริญญาการจัดการขั้นสูงภายใน 10 เดือน  ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ การเรียนออนไลน์หรือการเรียนภาคค่ำ   โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่จะลงเรียนร่วมหรือลงเรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 ใบร่วมกับคณะนิติศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และคณะวิชาธรณีศาตร์    สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องการวุฒิบัตรจะมีมากกว่า 30 วิชาเลือกที่เปิดสอนแก่ผู้สนใจ    นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษ  เช่น ในช่วงฤดูร้อนจะเปิดสถาบันการสอนสำหรับผู้ประกอบการที่เปิดให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางธุรกิจ

 

          นอกจากนี้หากนักศึกษาสนใจทำกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานกว่า 70 แห่งที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้เพื่อเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานด้านการเงินและการลงทุน  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อาทิ  การสร้างศูนย์นวัตกรรมสังคมและจัดตั้งโครงการวิจัยการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

 

          คณะบริหารธุรกิจตั้งอยู่ทางตะวันออกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นนักศึกษา MBA ปี 1   สำหรับนักศึกษาที่อาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยจะอาศัยในที่พักที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยและเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย   โดยนักศึกษาจะสามารถขึ้นรถประจำทางที่เปิดบริการฟรีของมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันว่ารถรับส่งมากะรีท (Marguerite Shuttle)    ศิษย์เก่าเด่นๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Richard Kovacevich อดีตประธานและซีอีโอของ Wells Fargo & Co,  John Donahoe ซีอีโอของอีเบย์  และ Ellen Siminoff ผู้บริหารและก่อตั้งเว็บไซต์ Yahoo.com

 

  

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 • accounting
 • e-commerce
 • economics
 • entrepreneurship
 • finance
 • general management
 • health care administration
 • human resources management
 • international business
 • leadership
 • manufacturing and technology management
 • marketing
 • management information systems
 • not-for-profit management
 • production/operations management
 • organizational behavior
 • portfolio management
 • public administration
 • public policy
 • real estate
 • sports business
 • supply chain management/logistics
 • quantitative analysis/statistics and operations research
 • technology
 • other

 

 

แหล่งที่มา : http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/graduate-school-of-business-01028

 

 

 
 
ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

องค์การสหสากลวิทยาลัย United World Colleges (UWC) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ จำนวน 10 ทุน

 

ประเทศที่ให้ทุน

 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • อิตาลี
 • อาร์มีเนีย
 • สาธารณรัฐคอสตาริกา
 • เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นอร์เวย์
 • สิงคโปร์
 • สหราชอาณาจักร

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2030
mod_vvisit_counterเดือนนี้65318
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด3826100

Who's Online

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด